Latvijas jauniešu aptauja par jaunatnes politiku

Izglītības un zinātnes ministrija ir sākusi jauniešu aptauju par jaunatnes politikas attīstību Latvijā. Aptaujas mērķis ir apzināt jauniešu attieksmi par valstī esošo situāciju jaunatnes jomā, iespējām, problēmām un to vēlamajiem risinājumiem.

Tā ilgs līdz jūnija beigām un ir orientēta uz jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem visās Latvijas pilsētās, reģionos un novados. Esi aicināts piedalīties aizpildot to šeit. Padod ziņu par aptauju tālāk. Aptauja ir anonīma un aptaujas rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā.