Latvijas jaunieši aicināti izteikt savu viedokli Eiropas mēroga pētījumā

Lai noskaidrotu, cik informēti par savām iespējām iesaistīties starptautiskos projektos, brīvprātīgajā darbā vai dažādos konkursos ir jaunieši visā Eiropā, kā arī - kas ir tās informācijas vietnes, kurās jaunieši meklē atbildes uz saviem jautājumiem, Eiropas jaunatnes informācijas tīkls Eurodesk veic starptautisku pētījumu. Arī Latvijas jaunieši aicināti piedalīties aptaujā un laimēt balvas no Amazon, Netflix vai iTunes.

Eurodesk ir viena no galvenajām organizācijām, kas Eiropas jaunatnei sniedz informāciju par brīvprātīgā darba, mācību, studiju un darba iespējām ārzemēs, informējot arī par programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” iespējām. Eurodesk komandas pārstāvji uzskata, ka ārzemēs iegūta mācību pieredze būtiski uzlabo personas nodarbinātības iespējas, veicina radošumu, personīgo izaugsmi un kompetenču attīstību, kā arī palīdz cilvēkiem pozitīvā veidā mijiedarboties starpkultūru vidē.

Latvijā Eurodesk informācijas tīklu administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Jaunieši informāciju par savām iespējām var saņemt, gan lasot jaunumus www.eurodesk.lv, www.eurodesk.eu, Eiropas Jaunatnes portālā (https://europa.eu/youth/EU_lv) un https://www.facebook.com/EurodeskLatvia, gan arī individuāli konsultējoties ar Eurodesk nacionālo vai reģionālajiem koordinatoriem vai meklējot informāciju Eurodesk informācijas punktos.

Eiropas informācijas tīkla mērķis ir popularizēt pieejamās mācību mobilitātes iespējas un piedāvāt bezmaksas kvalitatīvu informāciju un atbalstu jauniešiem un darbā ar jaunatni iesaistītajiem. Eiropas mēroga pētījumā ir nolemts noskaidrot, kā jaunieši meklē sev nepieciešamo informāciju. Kādus avotus izmanto informācijas ieguvei? Pie kā vēršas pēc padoma?

Aptauju aicināti aizpildīt jaunieši vecumā no 13 līdz 35 gadiem, neatkarīgi no tā, vai jaunietim ir vai nav bijusi mobilitātes pieredze. Ikviena jaunieša iesaistīšanās starptautiskajā pētījumā ļaus izprast, kā Eurodesk, kā arī nacionāla un Eiropas līmeņa iestādes varētu uzlabot savus pakalpojumus.

Lai sniegtu atbildes uz visiem aptaujas jautājumiem, jārēķinās ar aptuveni 10 minūtēm laika. Visi, kas aizpildīs anketu, piedalīsies izlozē par 50 un 25 eiro dāvanu kartēm no Amazon, Netflix vai iTunes. Anketu var aizpildīt vairākās valodās, tostarp, arī latviešu.

Iesaistīties starptautiskajā pētījumā jaunieši var līdz 9. janvārim, atbildot uz jautājumiem tiešsaistē https://eurodesk.eu/2018/09/25/survey/.

 

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru
JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.
JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem Eurodesk, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”. Kopējā summa, kas pieejama JSPA administrēto programmu projektu īstenošanai 2018. gadā ir vairāk nekā 6 miljoni eiro.

Papildu informācijai:
Kintija Bulava
Komunikācijas daļas vecākā referente                
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra                
Tālr.: 67356247, e-pasts: kintija.bulava@jaunatne.gov.lv