Latgales misijas dalībnieki ir PAR jauniešiem reģionos!

Ja man būtu burvju nūjiņa, es...

...padarītu pasauli labāku, īpaši – savu dzimto novadu. Izdarītu tā, lai visiem novada iedzīvotājiem būtu darbs, ģimenēs būtu saticība un miers.
...cīnītos pret bezdarbu un attīstītu biznesa infrastruktūru Latgalē.
...uzburtu aktivitāti cilvēkos, jo mēs esam kļuvuši pārlieku pasīvi un nevēlamies iesaistīties trakās un netradicionālās aktivitātēs. Veidosim dzīvi sev un apkārtējiem interesantāku un nebūsim pasīvi mājās sēdētāji un malā stāvētāji!
... ieliktu šādu sajūtu ikkatrā Latvijas iedzīvotājā! Es pati esmu burvju nūjiņa un daru to, ko es gribu, radu vislabāko, ko varu radīt un esmu tur, kur vēlot būt.

Šīs ir tikai dažas idejas, ko savās pieteikuma anketās rakstīja tie, kuri vēlējās piedalīties reģionālajā forumā „PAR jauniešiem reģionos: Latgales misija!”, kas notika šī gada 23. - 24. novembrī Daugavpilī. Te kopā satikās 112 jaunieši – pašvaldību, pašvaldību jauniešu centru, valsts un nevalstiskā sektora pārstāvji no visas Latgales (un ne tikai!), kas atsaucās aicinājumam veidot pozitīvās pieredzes uzkrājumus ziemai.

Misijas dalībnieku dienas režīms bija tikpat spraigs kā operācija „Skyfall” un tikpat slepens un aizraujošs kā pats Džeimss Bonds. Tieši tāds uzdevums bija foruma moderatoriem – spēt noturēt dalībnieku interesi abas misijas dienas un iekustināt tos veikt dažādus uzdevumus kopīgā mērķa labad – veidot jauniešu dzīvi reģionos vēl pilnvērtīgāku un piepildītāku.

Misijas dalībniekiem bija iespēja iepazīt pozitīvo attiecību pieredzi attiecību četrstūrī „Pašvaldība + jaunietis + NVO + sabiedrība” no Alūksnes, Līvānu un Dagdas bērnu un jauniešu centru pārstāvjiem, uzzināt par brīvprātīga darba aktualitātēm no Ilūkstes jauniešiem, iepazīt Eiropas Brīvprātīgā darba veicējas no Beļģijas un Vācijas, no vācu biedrības „Erfolg”, uzzināt par jauniešu aktivitātēm Rušonas pagastā, par pašvaldības un jauniešu sadarbību Rēzeknē un Daugavpils novadā, par iespējām, kuras Latvijā būs pieejamas līdz 2017. gadam, pateicoties Latvijas un Šveices sadarbības programmai.

Jauniešu atjautību, veiklību, radošo domu lidojumu, prasmi sadarboties, sarunāties un uzklausīt savus komandas biedrus pirmajā foruma dienā īpaši pārbaudīja „Daugavpils misija”. Vai domājat, ka ir viegli nepazīstamā pilsētā tumsā atrast Latvijas karogu, pie kura visai komandai nobildēties? Vai plkst. 19.00 nejauši satiktam automašīnas vadītājam piedāvāt brīvprātīgi „uzpucēt” auto, pirms viņš dodas mājup pēc garas darba nedēļas? Vai uzfilmēt video, kurā komanda veic kādu labo darbu? Izpildot 12 dažādus āķīgus misijas uzdevumus, foruma dalībnieki pierādīja to, ka KOMANDĀ IR SPĒKS!

Svarīgākais uzdevums divu dienu misijas dalībniekiem bija padalīties ar savu pieredzi: kā jauniešiem sadarboties ar pašvaldību, kā lobēt savas intereses pašvaldībā, kādas ir sadarbības iespējas ar NVO, kā jaunieši var īstenot savas idejas reģionos, piesaistot projektu un sponsoru līdzekļus, kādiem nosacījumiem ir jāizpildās, lai jaunietis atgrieztos dzīvot savā reģionā, kādas ir jauniešu brīvprātīgā darba iespējas pašvaldību iestādēs un vēl, un vēl...

Savu pieredzi dalībnieki parādīja arī sešpadsmit epizožu garā uzvedumā-seriālā „Kā jaunieši reģionus attīsta...” par diviem pagastiem: vienā pagastā valdīja hroniski zems pašapziņas līmenis, otrā - liels bezdarbs. Misijas dalībnieki gluži kā Džeimss Bonds „pielaikoja” dažādas lomas – kļuva par valsts prezidentu, pašvaldības „galvu”, jaunatnes darbinieku, slinko jaunieti vai vienkāršu apkopēju vietējā pagastā. Misijas dalībnieki atzina, ka sen nebija tā smējušies, jo tā bija iespēja paskatīties uz sevi un citiem no malas.

Dodoties mājup, Latgales misijas dalībnieki bija apņēmības pilni un iedvesmoti. Un foruma organizatori cer, ka iegūtās zināšanas, pieredze, pārliecība par saviem spēkiem un kontakti palīdzēs piepildīt kaut vienu no vairāk nekā 100 vēlmēm, kuras jaunieši gribēja realizēt ar burvju nūjiņas palīdzību!

Paldies „VASARA” dalībniekiem par aktīvu dalību forumā!

Iluta Kriškijāne, foruma PR – iluta.kriskijane@gmail.com

Daina Kriviņa, foruma organizatore – daina.krivina@gmail.com

Reģionālo forumu organizēja v/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” sadarbībā ar biedrību „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” un biedrību „Dienvidlatgales pašvaldību mācību centrs” Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros.

DARBA GRUPU APKOPOJUMS