Konsultācijas par sadarbību Jaunatnes politikas jomā ES

Šīs konsultācijas ietvaros vērtēs, kā Eiropas Savienības (ES) valstis sadarbojas jaunatnes politikas jomā. Mēs vēlamies uzzināt, cik, tavuprāt, noderīga un efektīva ir ES Jaunatnes politika.

Mēs vēlamies uzzināt, vai tu pārzini:
•    ES Jaunatnes stratēģiju (2010-2018)
•    ES Padomes rekomendācijas par brīvprātīgo mobilitāti ES.

Mēs labprāt dzirdētu, ko jūs domājat par šīm iniciatīvām, kā mēs varam uzlabot sadarbību jaunatnes politikas jomā.

Piedalīties šajā konsultācija un izteikt savas domas tu vari līdz pat 16/10/2016.

Sīkāka informācija: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/consultations/youth-policy-cooperation-evaluation_en.htmn