Konkurss jauniešiem „Esi brīvprātīgais Valmierā!”

Valmieras Jaunatnes centrs „Vinda” no 4.aprīļa līdz 20.novembrim aicina jauniešus veikt brīvprātīgo darbu savā pilsētā un piedalīties konkursā „Esi brīvprātīgais Valmierā!”, tādā veidā sniedzot ieguldījumu gan sabiedrībai, gan savai izaugsmei.

„Esi brīvprātīgais Valmierā!” mērķis ir veicināt iedzīvotāju interesi par brīvprātīgo darbu, sekmēt iesaistīšanos un popularizēt brīvprātīgā darba veikšanu Valmieras pilsētā, īpaši jauniešu vidū. No 4.aprīļa līdz 20.novembrim jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem tiek aicināti vismaz 60 stundas veikt brīvprātīgo darbu, kas tiktu apliecināts ar ierakstiem brīvprātīgā darba grāmatiņā. Organizācijas, kurās piedāvā šo iespēju iespējams atrast Valmieras pilsētas mājas lapā un Valmieras Jaunatnes centra „Vinda” mājas lapā, sekojot attēlam ar rociņām. Brīvprātīgā darba vakances aicinātas pieteikt arī citas valsts, pašvaldību un nevalstiskās organizācijas, aizpildot pieteikuma anketu un nosūtot Jaunatnes centram „Vinda”.

Brīvprātīgo darbs visā pasaulē ir atzīts un populārs veids, kā iedzīvotāji, pēc savas brīvas gribas, bez finansiālās ieinteresētības, iesaistās sabiedriskajā dzīvē un pārveido, uzlabo savu un apkārtējo dzīves kvalitāti. Brīvprātīgo darbu var veikt dažādās jomās – sociālajā aprūpē, veselības un vides aizsardzībā, dzīvnieku aprūpē, sportā, kultūras un izklaides pasākumos u.c. Tas var būt dažu stundu, vienas vai vairāku dienu pasākums, vairāku nedēļu vai mēnešu darbs. Darbu var veikt klātienē vai neklātienē – kā e-brīvprātīgo darbu. Piemēram, Valmieras Jaunatnes centrs „Vinda” piedāvā iesaistīties pasākumu organizēšanā (esot programmas vadītājs, izplatot skrejlapas, organizējot darbu grupā, dekorējot u.c.) vai palīdzēt pulciņu skolotājiem darbā ar bērniem. Šī ir iespēja iegūt interesantu un dažādu organizatora pieredzi, mācīties strādāt grupā ar jauniem cilvēkiem, kā arī iepazīt darbu ar jaunatni kopumā.

Konkursa noslēgums iecerēts 5.decembrī - Starptautiskajā brīvprātīgo dienā. Brīvprātīgā darba organizatori un jaunieši tiks aicināti uz pasākumu muzikālajā bārā Chill inn, kur brīvprātīgie saņems pārsteiguma balvas un atzinības rakstus, kas apliecinās iegūtās prasmes un zināšanas. Brīvprātīgais darbs ir veids kā papildināt savu CV un gūt praktisku pieredzi, ko vēlāk novērtē darba devējs.
Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties vjcvinda.lv un Valmiera.lv sadaļa „Jauniešiem”.

Valmieras Jaunatnes centrs „Vinda” pilsētā organizē bērnu un jauniešu interešu izglītību no 2 mēnešu līdz 25 gadu vecumam, radot apstākļus viņu intelektuālajai attīstībai, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai un radošam darbam, profesijas izvēlei, kā arī sekmē lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, brīvprātīgo darbu, sadarbojas ar jauniešu organizācijām un veic individuālu darbu ar nepilngadīgajiem.


Plašākai informācijai:
Laila Skujiņa
Valmieras pilsētas pašvaldības
Valmieras Jaunatnes centra "Vinda" direktora vietniece jaunatnes lietās
Tālr.: 642 32302, fakss: 642 32148
E-pasts: laila.skujina@valmiera.lv
Mājas lapa: http://www.vjcvinda.lv
Twitter konts: @Info_Jauniesiem