Konkurss „HIV. Iecietība. Es”

Konkurss notiek „DIA+LOGS” - atbalsta centra visiem, kurus skar HIV/AIDS realizēta projekta* „Iecietības māksla caur jauniešu mākslu” ietvaros.

Kas jādara?

Vienpersoniski vai apvienojot spēkus, jāuzrada vizuālās mākslas darbs – zīmējums, kolāža, gleznojums, komikss utt., kas atbilst konkursa tēmai - „HIV. Iecietība. Es” 
Līdz 30.jūnijam (ieskaitot) darbs jānogādā biedrībā „DIA+LOGS” (Dzirnavu ielā 135, Rīga, LV-1050), pievienojot savu vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju

Kas notiks tālāk?

Visi iesniegtie un tēmai atbilstošie darbi no 14.07.- 7.09.14. tiks izstādīti atbalsta centrā „DIA+LOGS”, kā arī ievietoti centra mājas lapā un Facebook profilā publiskai balsošanai
Konkursam noslēdzoties, ņemot vērā balsojuma rezultātus un žūrijas (D+L komandas) vērtējumu, tiks izvēlēti 2 darbi, no kuriem viens būs pamatā biedrības plakāta vizuālā noformējuma veidošanai, savukārt otrs – neliela izmēra informatīva līfleta dizainam
Oktobrī, svinīgā jauno biedrības vizuālo materiālu prezentēšanas pasākumā, konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti!

 

* Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros