Komunikācijai ir nozīme (Communication Matters TC III)

Vai tu zini, kā parādīt savu dzirkstelīti apkārtējai pasaulei? Vai tu zini, kā aprakstīt, ko tu dari? Vai tev ir grūti uzrakstīt kaut ko nozīmīgu projekta pieteikuma sadaļā "Rezultātu izmantošana un izplatīšana". Apmācības norisināsies no 2018. gada 22. līdz 28. aprīlim Budapeštā, Ungārijā. Pieteikšanās līdz 18. februārim!

Šajās apmācībās tiks nodrošināta telpa un atbalsts, lai strādātu ar rezultātu izmantošanas un izplatīšanas "karstajiem kartupeļiem". Tās sniegs iespēju izzināt labās prakses piemērus komunikācijā, lai "Erasmus+" projektos iesaistītās organizācijas varētu veiksmīgi izplatīt un izmantot projektu rezultātus, kas šīm organizācijām jāparedz jau projekta pieteikumā, kā arī īstenojot projektu.

Apmācībās piedalīsies programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektu īstenotāji, lai no praktiskiem uzdevumiem iemācītos un kopumā izprastu komunikācijas procesu un attīstītu kompetences, kā arī apgūtu stratēģisku komunikācijas plānošanu.

Mērķi un uzdevumi:

 • palīdzēt izstrādāt komunikācijas un rezultātu izplatīšanas aktivitātes, kas atbilst projektam, mērķa grupām un galvenajām aktivitātēm;
 • attīstīt zināšanas un sapratni, kas nepieciešama, lai efektīvi īstenotu komunikācijas un rezultātu izplatīšanas stratēģijas;
 • dalīties ar labajiem piemēriem;
 • sniegt iespējas, vietu un ietvaru, kurā apmācību laikā izmēģināt iespējamos atbilstošos rīkus un metodes.

Apmācību rezultāti:

 • izpratne par atšķirībām starp rezultātu izplatīšanu, izmantošanu un redzamību;
 • izpratne par stratēģisku komunikācijas plānošanu Pirmās pamatdarbības projektu dzīves cikla ietvarā;
 • iepazīt labās prakses piemērus un komunikācijas metodes projekta aktivitāšu un rezultātu jomā;
 • veicināt prasmi, kā pielietot uz auditoriju orientētu komunikāciju, laika un resursu vadību, verbālo un vizuālo komunikāciju;
 • pielietot komunikāciju kā organisku projekta cikla sastāvdaļu;   
 • izpratne par lasīšanas mācīšanās rezultātu nozīmīgumu, tāpēc, ja tu tagad lasi šo rindu, pievieno savam pieteikumam vārdu "bruņurupucis", un mēs to novērtēsim atlases procesā;
 • sevis apzināšanās individuālajā & projekta komunikācijā.

Dalībnieku profils:
Pārstāvji, kas strādā ar komunikācijas jautājumiem saistībā ar programmas  "Erasmus+: Jaunatne darbībā" Pirmās pamatdarbības projektiem. Pieredze šajā jomā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Dalībnieki:

 • jaunatnes organizāciju un neformālo grupu pārstāvji;
 • formālās izglītības un administratīvu institūciju pārstāvji, kas strādā ar jauniešiem;
 • ārpakalpojuma sniedzēji (freelancers), kas regulāri atbalsta jaunatnes darbu;
 • cilvēki, kas gatavi pilnībā veltīt savu laiku un būt daļai no intensīva mācību procesa;
 • spējīgi strādāt angļu valodā.

Ņem vērā, lai padarītu savu pieteikuma veidlapu redzamu, tev tā ir jāiesniedz, ne tikai jāsaglabā.

Lejupielādei: Communication Matters III Program.pdf

Kā pieteikties?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2018. gada 18. februārim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/communication-matters-tc-iii.7038/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

 • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).
   

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildu informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu kordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv