Ko Eiropa var piedāvāt jauniešiem?

© Eiropas Parlaments

Pasākumā „Eiropas jaunatnes dienas 2014” (9. – 11. maijs), kas notiks Eiropas Parlamentā (Strasbūrā), tev ir iespēja paust savas idejas labākai Eiropai.

Kurš?
Lai piedalītos, nepieciešama vismaz 10 cilvēku komanda ar līderi, kas ir vismaz 18 gadus vecs. Visiem dalībniekiem jābūt 16-30 gadus veciem ES dalībvalsts vai ES kandidātvalsts pilsoņiem.

Pirmajā reģistrācijas posmā jūsu grupas līderis var pieteikt dalību pasākumā, izmantojot tiešsaistes reģistrācijas sistēmu. Otrajā posmā komandas dalībnieki tiks reģistrēti programmas aktivitātēm individuāli.

Pasākumā nav dalības maksas, taču dalībniekiem pašiem jāsedz transporta un ēdināšanas izdevumi, kā arī naktsmītnes.

Kā?
„Eiropas jaunatnes dienas 2014” (EJD) pasākumā vari piedalīties trīs veidos:

1. Reģistrējies, piedalies un iesaisties politiskajās debatēs, darbnīcās vai citās aktivitātēs. Idejas un rezultāti tiks apkopoti atskaitē, kura tiks prezentēta jaunievēlētajiem Eiropas Parlamenta deputātiem un Eiropas lēmumpieņēmējiem kā iedvesmas avots.

2. Piesaki māksliniecisku skatuves priekšnesumu – tā var būt mūzika, deja, akrobātika, skeči vai kas cits, ko vēlies parādīt. Atlasītie dalībnieki varēs izpildīt priekšnesumu Ielu festivāla laikā, kas Strasbūrā piektdienas vakarā notiks uz dažādām skatuvēm.

3. Piesaki īpašu iniciatīvu, kas saistīta ar kādu no 5 galvenajiem tematiem. Ierobežots skaits pieteikto iniciatīvu interaktīvā veidā tiks īstenotas EJD (piemēram, organizējot interaktīvu āra stendu, piedāvājot praktisku darbnīcu).

Kas?
EJD 2014 ietvers daudz dažādu pasākumu īstenošanu, kas atbilst moto „Idejas labākai Eiropai” politiskā, sociālajā un kultūras izpratnē. Aktivitātes fokusēsies uz 5 galvenajiem tematiem: jauniešu bezdarbs, digitālā revolūcija, ES nākotne, ilgtspējīgums un Eiropas vērtības.

Pasākuma ietvaros notiks politiskas debates un darbnīcas, lomu spēles, jaunatnes ciems un festivāls, ko organizē Eiropas Jaunatnes forums, kā arī koncerts un Ielu festivāls.


Sīkāka informācija šeit