Kļūsti starptautisks!

Piecu dienu apmācību kurss – kā sagatavot, realizēt un novērtēt starptautiskas jauniešu iniciatīvas kvalitāti jaunās programmas „Erasmus+” ietvaros. Apmācības norisināsies 23. – 28. jūnijā Madridē, Spānijā. Pieteikšanās līdz 18. maijam. 

Apmācību prioritāte ir Eiropas projektu aktualizēšana, lai veicinātu jauniešu – uzņēmējdarbību, kreativitāti un nodarbinātību, īstenojot programmas „Erasmus+” starptautisko jauniešu iniciatīvas projektu. 

Galvenie mērķi:

ļaut satikties potenciālajiem partneriem, kas vēlētos attīstīt starptautisko jauniešu iniciatīvas projektu „Erasmus+” programmas ietvaros;
izzināt Eiropas dimensijas pievienoto vērtību jauniešu iniciatīvās saistībā ar uzņēmējdarbību;
izstrādāt specifiskus piedāvājumus nākotnes starptautiskajiem jauniešu iniciatīvas projektiem.

Metodoloģija:

Apmācības balstītas uz neformālās izglītības metodēm, kas liks dalībniekiem pilnībā iesaistīties mācīšanās procesā. Apmācību pamatā būs mācīšanās no pieredzes.

Darba metožu dažādība ( prezentācijas, lomu spēles, simulācijas, debates, iekustinātāji, individuālās aptaujas, tehniskā projekta vadība, izvērtēšana, grupu darbs utt. ) sniegs lielāku nozīmi nekā jebkad agrāk, lai nodrošinātu praktisku un efektīvu starptautisko jauniešu iniciatīvas projektu vadību.

Starptautiskās dalībnieku grupas ļaus izzināt dažādu kultūru dinamiku grupu darbā.

Organizators:  Spānijas Nacionālā aģentūra

Pieteikties iespējams līdz 2014. gada 18. maijam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/get-transnational-international-contact-making-seminar-on-transnational-youth-initiatives-and-youth-entrepreneurship.4160/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu. 

Visas izmaksas tiek segtas no programmas Erasmus+, dalībniekam jānodrošina līdzfinansējums  28.46 euro apmērā.

Lai nodrošinātu programmas Erasmus+ redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešus programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:
1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas)
Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildus informācija: Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore, E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv