Karjeras nedēļa - Liepājā, Ventspilī, Rēzeknē, Daugavpilī un Valmierā

Es būšu.. Vai zini, kas būsi Tu? Uzzini, kas būsi Tu – piedaloties Karjeras nedēļā, kas laikā no 26. līdz 30. novembrim notiks piecās Latvijas pilsētās – Liepājā, Ventspilī, Rēzeknē, Daugavpilī un Valmierā.

Karjeras nedēļas laikā jaunieši varēs iepazīt savas nākotnes profesiju un apzināt izglītības iestādes, kurā to var apgūt.

Tā būs iespēja piedalīties dažādos pasākumos: spēlēs, konkursos, doties ekskursijās uz vadošiem uzņēmumiem, tikties ar karjeras konsultantiem, viesoties izglītības iestādēs, līdzdarboties radošajās darbnīcās uzzināt vairāk par nākotnes izglītības iespējām savā pilsētā un saprast savas nākotnes profesijas izvēles virzienu.

Karjeras nedēļu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar visu pilsētu izglītības pārvaldēm, izglītības iestādēm un uzņēmējiem.

Informāciju meklē: http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/karjera...