Kā pēc Brexit strādāt ar partneriem no Lielbritānijas?

Ņemot vērā Lielbritānijas un Eiropas Parlamenta izstāšanās līguma ratificēšanu, Brexit stājās spēkā ar 2020. gada 1. februāri. Pārejas periods beigsies 2020. gada 31. decembrī.

Izstāšanās līgums paredz, ka Lielbritānija turpina līdzdarboties pašreizējās 2014. – 2020. gada programmās, tostarp, programmās “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”, līdz brīdim, kad programmas noslēgsies. Tas nozīmē, ka projektu dalībnieki, projektu īstenotāji un projektu partneri var turpināt saņemt dotācijas, kas piešķirtas saskaņā ar pašreizējām regulām, līdz brīdim, kad visas projekta aktivitātes ir pabeigtas – pat, ja tas ir pēc 2020. gada beigām.

Sākot ar 2021. gada 1. janvāri Lielbritānija tiks uzskatīta par trešo valsti un varēs darboties programmās, tostarp, programmā “Erasmus+”, ņemot vērā šos nosacījumus.

Lielbritānijas iespējamā dalība turpmākajās ES programmās pēc 2020. gada būs atkarīga no vispārējo sarunu rezultātiem par abu pušu turpmākajām attiecībām.

Informācija sagatavota, izmantojot Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras 2020. gada 31. janvārī sniegto informāciju.