Kā mēs ar visiem draudzējāmies

Jauniešu iniciatīvas projekts ”Mēs par visiem!” tika realizēts no 2013.gada 2.septembra līdz 2014.gada 31.maijam Gulbenē, sadarbojoties ar 1.pirmsskolas izglītības iestādi. Projekta darba grupu veidoja neformālā jauniešu grupa 4 cilvēku sastāvā – mēs katrs kaut kādā veidā esam saistīti ar šo bērnudārzu, tāpēc nolēmām paveikt kopā kaut ko labu un interesantu. Protams, vieni mēs to nebūtu paveikuši, tāpēc ik pa laikam tika pieaicināti un pievienojās iestādes pedagogi un vecāki.

Projekta gaitā dažādās aktivitātēs tika iesaistīti jaunieši, bērni, vecāki, vecvecāki un visi iestādes darbinieki, jo projekta mērķis bija veicināt starppaaudžu sadarbību, darbojoties kopā. Brīnišķīgi bija tas, ka šī projekta norises laikā iestādē darbojās arī brīvprātīgā jauniete Estelle no Spānijas, un arī viņa aktīvi līdzdarbojās gan radošajās darbnīcās, gan devās līdzi izbraukumos, gan kopīgais noslēguma pasākums tika veidots kopā.

Bet nu par visu pēc kārtas. Jau septembrī mēs – kāds no projekta darba organizatoriem piedalījāmies bērnudārza grupiņu sapulcēs un pastāstījām par šī projekta piedāvājumu un iespēju katram darboties dažādās aktivitātēs, kā arī izjautājām vecāku vēlmes.

Pirmie projekta darbi sākās ar talku bērnudārzam pievienotajā jaunajā teritorijā, lai tajā varētu iekārtot augu dobi. Tā kā tur bija krūmi un nezāles, mums nācās krietni pastrādāt gan ar cirvjiem un zāģiem, gan pļaut un miglot nezāles. Kad redzējām atsaucību un azartu, ar kādu tika strādāts, sapratām, ka tas ir to vērts. Atlika tikai ierosināt, ka tas darāms, kā tēvi paši ieradās ar saviem darba rīkiem. Rudenī tika attīrīta šī teritorija no apauguma un izrakts notekgrāvis. Pavasarī mazliet darbi iekavējās, jo teritorija ir diezgan pazema un turējās mitrums, bet maijā jau varējām vest zemi, klāt ģeotekstilu, un veidot modernu augu dobi plastmasas traukos, kurus var viegli apkopt. Tajos sastādījām bērnu pašu audzētos augus, lai rudenī tie priecētu ar ražu un skaistām puķēm. 

Projekta gaitā organizējām 7 radošās darbnīcas par dažādām tēmām. Nedaudz nācās pamainīt darbnīcu norises laikus, kas bija saistīts pārsvarā ar laika apstākļiem. Galvenie šo darbnīcu īstenotāji bija grupiņu vecāki, kā tas tika sākumā iecerēts, bet skolotāji palīdzēja sagatavot visu nepieciešamo darbam uz vietas. Vecāki nāca ar savām radošajām idejām un darbošanās dažādošanu, tādējādi apmainoties ar savām prasmēm un zināšanām un to mācot arī bērniem. Bija darbnīca, kas saistās ar Ražas svētkiem rudenī, iepirkumu maisiņu šūšana un apgleznošana, apsveikumu gatavošana Ziemassvētkos labdarībai, „Lietu otrā dzīve”, kad daudzas lietas piedzīvoja savu otrreizējo pārdzimšanu rotaļlietās un citās praktiski izmantojamās lietās, pīrāgu cepšanas darbnīca ar omītēm, putnu būru gatavošanas darbnīca un „zaļā darbnīca”, kas radās sākumā plānotās sniega darbnīcas vietā. Diemžēl sniega šogad nebija, bet tas netraucēja mums ne tikai samierināties, bet arī pielāgoties. Sagaidījām pavasari un radās šī ideja taisīt stādus, ko izmantojām gan savai augu dobei, gan uzdāvinājām pilsētas puķu dobēm. 

Tāpat projekta ietvaros notika 3 diskusiju vakari – katrs veltīts kādai ar veselību un veselīgu dzīvesveidu saistītām tēmām. Devāmies arī ārpus bērnudārza – apmeklējām daiļdārzu turpat pilsētā, devāmies izbraucienos, lai uzceptu eko-maizi, kā arī pa ceļam apskatījām vēl citus objektus, kas būtu interesanti saistībā ar dabisko un veselīgo. Pašā mācību gada noslēgumā rīkojām arī ģimeņu izbraukumu ar laivām pa Pededzes upi, kas tiešām izdevās ļoti saliedējošs un atraktīvs, kā arī norisinājās projekta noslēguma pasākums. 

Kopumā var teikt, ka šis bija it kā vienkāršs, bet tajā pašā laikā ļoti interesants projekts un noteikti mēs guvām lielu pieredzi. Vēlamies pateikties par finansējumu “Jaunatne darbībā” un par atbalstu un atsaucību arī Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes darbiniekiem!