„Juvenes Translatores”: tulkošanas konkurss skolām

Esi dzimis 1995.gadā, tev patīk tulkot? „Juvenes Translatores” konkurss, kas paredzēts 17 gadus veciem jauniešiem (dzimuši 1995.gadā) no skolām visā Eiropā, sniedz iespēju iegūt pirmo pieredzi un saprast, ko nozīmē būt tulkam. Jauniešiem tiks dota iespēja piedalīties tulkošanas testā, kas notiks vienā dienā visās ES valstīs: 2012.gada 27.novembrī.

Skolēniem būs iespēja izvēlēties, kurā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām viņi vēlas tulkot.

Skolas visā Eiropā tiek aicināti pieteikties „Juvenes Translatores” tīmekļa vietnē - reģistrācijas posms: 1.septembris -20.oktobris.

Visas ziņas ir pieejamas: http://ec.europa.eu/translatores/index_en.htm