Juvenes Translatores 2017: tulkošanas konkurss skolām

Konkursā aicināti piedalīties 17 gadus veci jaunieši (visi, kas dzimuši 2000. gadā) no skolām visā Eiropā. Šī ir lielā iespēja pārliecināties, kā tas ir – būt tulkam?

Dalībniekiem vajadzēs tulkot tā, it kā viņi rakstītu tekstu sava vecuma jauniešiem, lai palīdzētu viņiem izprast citā valodā radītu ziņojumu. Visiem tulkotājiem jāuzdod sev jautājums: Kā es varu saņemt vēstījumu?

Konkursa dalībnieki tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem:
-    teksta precizitāte;
-    spēja pareizi lietot terminus;
-    spēja brīvi rakstīt tulkojamajā valodā, t.i., tulkojumam vajadzētu būt viegli lasāmam;
-    tulkotāja radošais risinājums.

Jaunajiem studentiem būs iespēja piedalīties tulkošanas testā, kas vienlaicīgi notiks visās ES valstīs. Testa laiks – 23. novembris.

Skolēni varēs izvēlēties, kurās Eiropas Savienības valstu oficiālajās valodās vēlas pārbaudīt savas tulkošanas zināšanas, izvēloties valodu no kuras tulkot uz kuru. Šī gada tēma “Eiropas attīstības gads”.

Skolas visā Eiropā ir aicinātas reģistrēties konkursa vietnē līdz 2017. gada 20. oktobrim plkst. 12:00 pēc Centrāleiropas laika.

Apbalvošanas ceremonija notiks Briselē, 2018. gada pavasarī.

Plašākai informācijai: http://ec.europa.eu/translatores/index_en.htm