Jūrmalas jauniešu dome erudīcijas konkursā izcīna ceļojumu uz Horvātiju

Erudīcijas konkursa „Nāc un dari, jo tu to vari!” finālā 2. jūnijā Rīgas domē uzvaru izcīnīja Jūrmalas jauniešu domes komanda „Bambino”, kas augustā kopā ar savu pārstāvi dosies ceļojumā uz Horvātiju. Tikai ar viena punkta starpību kā otrā veiksmīgākā palika Blīdenes pamatskolas komanda „Supervaroņi”. Kā trešo erudītāko sevi pierādīja Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas komanda „Oposumu mednieki”. Finālā pavisam sacentās piecas komandas  - kā zinošus, aktīvus un idejām bagātus sevi parādīja arī Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas komandas „Pārgauja” un Kārsavas vidusskolas komandas "Čajs ar madu" jaunieši.

Finālā reģionu uzvarētājkomandām vispirms bija jāatbild uz erudīcijas jautājumiem par tēmām vēsture, literatūra, bioloģija, ģeogrāfija, jauniešu iespējas Eiropas Savienībā un jāatrisina viens cietā rieksta uzdevums. Pēc tam jaunieši radoši izpaudās, sacerot latviešu tautasdziesmas par ES programmas „Jaunatne darbībā” pastāvīgajām prioritātēm: sociālo iekļaušanu, kultūru daudzveidību, jauniešu līdzdalību un Eiropas pilsonību. Erudīcijas konkursa fināla trešajā kārtā jaunieši etīdēs attēloja populāru latviešu spēlfilmu citātus. Pēdējā kārtā jaunieši savu izveicību un apķērību varēja pierādīt orientēšanās sacensībās pa Vecrīgu. „Erudīcijas konkurss bija saistošs visiem komandas dalībniekiem, turklāt šāds pasākums ļāva komandai paplašināt savu zināšanu loku par programmu „Jaunatne darbībā”,” uzskata uzvarējušās komandas dalībnieks Pauls Začests.

Eiropas Jaunatnes nedēļas ietvaros, kas Latvijā norisinās no 27. maija līdz 2. jūnijam, jaunieši no visas Latvijas piedalījās erudīcijas konkursā „Nāc un dari, jo tu to vari!”. Konkursu organizēja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Konkursa mērķis bija veicināt jauniešu interesi par Eiropas Savienības (ES) programmu „Jaunatne darbībā”, mobilitāti un ES, pārbaudīt jauniešu erudīciju, skolā un ārpus tās apgūtās zināšanas un praktiskās iemaņas.

Konkurss notika vairākos posmos. Lai pieteiktos pirmajam posmam, jauniešu komandai (4 dalībnieki: 2 puiši un 2 meitenes) bija jāatbild uz erudīcijas jautājumiem tiešsaistē. Pēc pirmā atlases posma notika reģionālie turnīri (Siguldā: 13. maijā; Tukumā: 15. maijā; Saldū: 17. maijā; Cēsīs: 20. maijā un Rēzeknē: 23. maijā), kur sacentās visvairāk punktu ieguvušās komandas no katra plānošanas reģiona. Reģionu pusfinālos tika vērtēts jauniešu mājasdarbs – jauniešu sagatavotās prezentācijas par savu komandu un savu pieredzi, izmantojot ES piedāvātās iespējas un īstenojot projektus mobilitātes programmās. Reģionu konkursa otrajā kārtā skolu komandām bija jāatbild uz erudīcijas jautājumiem, kas aptvēra tādas jomas kā vēsture, ģeogrāfija, bioloģija, literatūra un ES. Noslēdzošajā posmā komandām bija jāpielieto radoša pieeja praktiskās nodarbības īstenošanā.

2013. gada Eiropas Jaunatnes nedēļas tēmas bija jauniešu aktīva pilsonība, aktīva līdzdalība, t.sk., 2014. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās un Eiropas Pilsoņu gada (2013) aktivitātēs, kā arī Eiropas Savienības (ES) programmu 25 gadu jubileja, uzsverot jauniešu ieguvumus no ES programmas „Jaunatne darbībā”.

Kontaktinformācija:

Marita Kroiča
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Komunikācijas daļas vadītāja
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
marita.kroica@jaunatne.gov.lv
Tālr.:  +371 67356257
Fakss: +371 67358060


Iluta Stepanova
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Komunikācijas daļas vecākā referente
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
iluta.stepanova@jaunatne.gov.lv
Tālr.:  +371 67356251
Fakss: +371 67358060