Jauns projektu veids “Stratēģiskie Eiropas Brīvprātīgā darba projekti”

No 2017. gada programmas “Erasmus+” ietvaros varēs īstenot Stratēģiskos Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) projektus. Šajā projektu veidā finansējums tiks piešķirts akreditētām EBD koordinējošām organizācijām, kurām ir pozitīva pieredze EBD projektu īstenošanā.

Stratēģiskajos EBD projektos Eiropas Brīvprātīgais darbs tiek izmantots kā instruments, lai stratēģiski risinātu kādu problēmu saskaņā ar programmas “Erasmus+” prioritātēm, tādējādi nodrošinot sistemātisku ietekmi vietējā, reģionālā, valsts un/vai Eiropas līmenī.

Projekta ietvaros papildus standarta EBD aktivitātēm var īstenot arī citus pasākumus, kas vērsti uz projekta mērķu sasniegšanu un ietekmes nodrošināšanu, piemēram, darba ēnošana, semināri, konferences, darbnīcas, apmācības.

Sīkāka informācija par Stratēģiskajiem EBD projektiem te.