Jauno ES izglītības, apmācību, jaunatnes un sporta programmu sauks Erasmus+

2013. gada 26. jūnijā Eiropas Parlaments un Eiropas Padome vienojās, ka jauno Eiropas Savienības (ES) izglītības, apmācību, jaunatnes un sporta programmu nākamajiem septiņiem gadiem sauks Erasmus+. Jaunā programma apvienos visas pašreizējās ES un starptautiskās finansējuma iespējas izglītības, apmācību un jaunatnes jomā. Pirmo reizi vienotajā programmā tiks iekļautas arī sporta aktivitātes. 

Erasmus+ aptvers trīs jomas: izglītība un apmācības, jaunatne un sports.  Plānots, ka izglītības un apmācību joma saņems aptuveni trīs ceturtdaļas no kopējā jaunās programmas finansējuma, jaunatnes joma - 10%, savukārt sporta joma - aptuveni 2%.

Pašlaik paredzēts, ka jaunās programmas ietvaros būs iespēja organizēt Jauniešu apmaiņu projektus, Eiropas Brīvprātīgā darba projektus, kā arī vairākus jaunus projektu veidus. Detalizētāka informācija par programmu un projektu veidiem būs pieejama 2013.gada rudenī, kad jauno programmu apstiprinās Eiropas Parlaments.

Tiem, kuri iesniedza projektu ES programmā "Jaunatne darbībā" uz 2013. gada 01. oktobra projektu iesniegšanas termiņu, apstiprināšanas gadījumā tā īstenošanu varēs uzsākt laikā no 2014. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam. Iesniegto projektu izvērtēšana notiks saskaņā ar pašreizējās ES programmas „Jaunatne darbībā” vadlīnijām (spēkā no 2013. gada 01. janvāra), savukārt jau uzsākto programmas „Jaunatne darbībā” projektu īstenošana jāveic saskaņā ar noslēgtajiem finanšu līgumiem.

Sekojiet jaunākajai informācijai par Erasmus+ tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv

Papildus informācija:
http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20130626IPR14421...
http://eu2013.ie/news/news-items/20130626erasmuspluspren/
http://www.eppgroup.eu/press-release/77464
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/