Jauniešus aicina piedalīties teātra skeču festivālā par Spāniju un Latviju

Līdz 2013. gada 15. martam jaunieši ir aicināti pieteikties jauniešu teātra skeču festivālam „Es un mēs – LatSpāņi”. Festivālu organizē „Spāņu kultūras centrs Seneka”  ar ES programmas „Jaunatne darbībā” finansiālu atbalstu.

Dalībai festivālā ir jāizveido teātra skečs (5 – 10 min) par spāņu un latviešu/krievu kultūrām. Skečam jāatspoguļo latviešu/krievu un spāņu kultūras salīdzinājums, attainojot šo kultūru pārstāvju rīcību dažādās ikdienas situācijās, piemēram, pārvietošanās sabiedriskajā transportā, iepirkšanās tirgū, ģimenes strīds utt. Nolikums 

Skeči tiks vērtēti pēc atbilstības festivāla mērķim un idejai, oriģinalitātes un teatrālā izpildījuma. Visi festivāla dalībnieki saņems veicināšanas balvas. Labākā skeča autori varēs baudīt spāniskas vakariņas tapu bārā „Madride”, kā arī doties uz Karaliskā improvizācijas teātra izrādi. Uzvarētāju apbalvošana notiks festivāla laikā 23. februārī.

Galvenais festivāla mērķis ir dot iespēju jauniešiem izpaust sevi radošā veidā un veicināt interesi par Spāniju un tās dažādību, kā arī, iepazīstot citu valsti un kultūru, apzināties savas dzimtās kultūras vērtību.

Teātra skeču festivāls ir viena no aktivitātēm, ko „Spāņu kultūras centrs Seneka” realizē jauniešu iniciatīvas projekta „Vienoti dažādībā” ietvaros.

Sīkākai informācijai:
Spāņu kultūras centrs Seneka
Barona iela 62, 4.stāvs, Rīga, LV-1011
e-pasts: seneca@seneca.lv
www.seneca.lv

Ja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā un publikācijā norādīta saite uz citu iestāžu vai privātpersonu mājaslapām, kontiem vai vietnēm, par attiecīgajos informācijas resursos ievietoto informāciju Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra neatbild.