Jauniešu un pensionāru radošā sadarbība ”Modernizējies”

2013. gada 20. un 22. aprīlī, lai vienotu paaudzes, jauniešu komanda Ventspils 4. vidusskolā organizēja netradicionālu pasākumu, sadarbojoties ar pensionāru biedrību ”Ventspils Liedags”.

Kā atzīst pasākuma galvenais organizators Bils: „Uzskatu, ka pasākums bija izdevies un tas paliks mums atmiņā. Bija patīkami redzēt, kā pensionāri aktīvi iesaistās sarunās un debatē ar jauniešiem par tik dažādām un mūsdienās aktuālām tēmām. Pavisam noteikti abas paaudzes lauza savus stereotipus, tātad līdzīgus pasākumus vajadzētu rīkot arī turpmāk.” Kā atzina vairāki pasākuma dalībnieki, šis pasākums bija kas jauns un noderīgs. Dalībnieki izteica vēlmi sadarboties ar jauniešiem arī turpmāk.

Jaunieši iepazīstināja pensionārus ar jauniešu dzīvesveidu un jauno tehnoloģiju iespējām, iesaistot interaktīvas aktivitātes un diskutējot par viņiem aktuālām tēmām. Dalībnieki uzzināja daudz jauna un pat bija ieinteresēti paši pamēģināt kaut ko no iepazītā, piemēram, slēpņošanu. Pensionāri un jaunieši grupās diskutēja par lietām, kas mainījušās laika gaitā, kā arī norisinājās īstas debates par jauno tehnoloģiju priekšrocībām un trūkumiem, studijām ārzemēs un jauno tehnoloģiju ieviešanu skolās.

Pasākums neiztika bez radošas darbošanās. Pensionāri kopā ar jauniešiem apgleznoja plastmasas dārza spaiņus. Katrs pasākuma dalībnieks savu spaini apgleznoja pēc sirds patikas un uz tā uzrakstīja novēlējumu otrai paaudzei. Noslēgumā katram dalībniekam tika pasniegta pateicība par piedalīšanos pasākumā.

Pasākuma organizatori ir trīs aktīvi, darboties griboši jaunieši, kuri satikās projekta „Apetīte rodas ēdot” apmācībās, kurās jaunieši tika sagatavoti tam, lai izveidotu paši savu pasākumu. Organizatori, kā arī viņu padomdevēji bija gandarīti par dalībnieku atsaucību un gūtajām pozitīvajām emocijām.

Projekts „Apetīte rodas ēdot” tiek organizēts Eiropas Savienības (ES) programmas „Jaunatnes darbībā” Jauniešu iniciatīvas projekta ietvaros. Projekta kopējais finansējums ir 5018 EUR, no kuriem 4088 EUR ir ES sniegtais finansējums.

Bils