Jauniešu studija „BaMbuss” izsludina jauniešu inciatīvu konkursu

Jauniešu studija „BaMbuss” izsludina jauniešu inciatīvu konkursu, kurā var piedalīties Rīgas un Rīgas plānošanas reģiona jaunieši un jauniešu grupas vecumā no 13 līdz 25 gadiem un saņemt finansiālu atbalstu savas idejas īstenošanai. 

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas un daudzpusīgas aktivitātes, kuras veicina jauniešu integrāciju sabiedrībā un šo jauniešu iekļaušanos pilsētas kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju un aktīvu līdzdalību. 

Kopējais finansējums, kuru iespējams piešķirt iniciatīvu īstenošanai vienā mēnesī ir EUR 285.00, kas var tikt piešķirts vienam projektam, vai arī attiecīgi pārdalīts vairākiem projektiem.

Finanšu līdzekļi tiks piešķirti šādām aktivitātēm: neformālās mācīšanās aktivitātēm un pasākumiem; āra dzīves aktivitātēm; jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā; fiziskām aktivitātēm, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā (piemēram, atklātajiem treniņiem, amatierturnīriem u.tml.); radošai pašizpausmei (piemēram, radošām darbnīcām, improvizācijas teātra nodarbībām, izstāžu un kapmaņu veidošanai, u.c.).

Konkurss notiek notiek katru mēnesi sākot ar tā izsludināšanas dienu līdz 2015. gada 31.oktobrim. Līdz katra mēneša 1. datumam iesniegtie iniciatīvu pieteikumi tiek izvērtēti līdz tā paša mēneša 10. datumam.  

Lai piedalītos konkursā Tev ir jāiesniedz aizpildītu Iniciatīvu pieteikuma veidlapa vienā eksemplārā, latviešu valodā, datorsalikumā Jauniešu studijā „BaMbuss”, Brīvības gatvē 204, Rīgā, LV-1039 (vai arī atsūti to pa pastu) , kā arī atsūti to uz e-pastu iniciativas[at]jsbambuss.lv - e-pasta nosaukumā norādot „Pieteikums iniciatīvu konkursam”.

Papildus informācija par iniciatīvu konkursu, nosacījumiem un īstenošanu pie jauniešu studijas „BaMbuss” vadītājas Līgas Siliņas, pa e-pastu: bambuss[at]jsbambuss.lv/tālruni 26808042, vai arī  personīgi Brīvības gatvē 204, Rīgā.

 

Jauniešu studija „BaMbuss” ir daudzfunkcionāla, organiska, atraktīva un progresīva vieta, kur jaunieši caur dažādām aktivitātēm var apgūt un pilnveidot savas prasmes un iemaņas, iegūt jaunu pieredzi un pilnvērtīgi pavadīt savu brīvo laiku. To ir izveidojis Nodibinājums „Baltijas Reģionālais fonds”, projekta "Kopīga rītdiena" (Nr. Nr.2012.EEZ/PP/1/MAC/160) ietvaros, projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. 

Uzzināt par aktualitātēm un Jauniešu studijas „BaMbuss” organizētajām nodarbībām vari  mūsu sociālo tīklu profilos – www.facebook.com/jsbambuss; www.draugiem.lv/jsbambuss/; twitter.com/JS_BaMbuss, visas nodarbības ir bezmaksas.