Jauniešu pašizaugsmes, kompetenču un sociālās uzņēmējdarbības centrs "O ISTABA" veiksmīgi īstenojis projektu

NVO Jauniešu pašizaugsmes, kompetenču un sociālās uzņēmējdarbības centrs "O ISTABA" ir veiksmīgi īstenojusi projekta "Uzņēmējdarbīgais jaunietis un pedagogs – "jaunās skolas" sadarbības modeļa prioritāte" aktivitātes (līg. nr. 2-25/24) Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam 2.2. apakšdaļas "Atbalsts jaunatnes organizāciju iniciatīvām pašvaldību un jaunatnes organizāciju partnerības stiprināšanai" ietvaros.

Tieši Ogres novada skolu jaunieši un pedagogi – Ogres Valsts ģimnāzijas un Ogresgala pamatskolas – kļuva par pirmajiem uzņēmējdarbīguma koncepta programmas absolventiem.

"Uzņēmējdarbīgais jaunietis un pedagogs" ir 2 dienu apmācību cikls, kurā, balstoties uz inovatīvām aktivitātēm un sadarbību starp jauniešiem un pedagogiem, skolotāji gūst ieskatu uz mācību stundām no skolēnu viedokļa, savukārt skolēni - iejūtas “pedagogu ādā". Tieši jauniešu un pedagogu tīklošanās un komandas darbs sniedz nozīmīgu pievienoto vērtību pozitīvu pārmaiņu īstenošanai skolā. Š.g. 5. jūnijā radošās darbnīcas apmeklēja Ogres Valsts ģimnāzijas skolotāji, savukārt 7. jūnijā – Ogresgala pamatskolas pasniedzēji. Par radošuma ģenerēšanas, attīstības metodēm un "lifta runu" skolotāji uzzināja, un savas idejas attīstīja 12. klases skolnieces Alīnas Anetes Birnikas vadībā, bet pēc tam mācījās veidot profesionālas vizītkartes 12. klases skolnieces Adas Paulas Vītoliņas vadībā. Dienas aktivitātes noslēdza skolotāja ar 22 gadu stāžu, NVO "O ISTABA" valdes priekšsēdētāja un projekta vadītāja Lāsma Cimere, kura dalījās ar pareizā laika plānošanas pieredzi, inovatīvu stundu plānošanas "audeklu" un aicināja skolotājus un skolēnus paskatīties vienam uz otru no malas, tā atklājot arī laika zudumus skolas ikdienā.

Otro apmācību dienu pedagogi pavadīja uzņēmējdarbīgās ekskursijās, kas palīdzēja saprast, kā jebkuras reālās dzīves zināšanas un pieredzi var saistīt ar uzņēmējdarbību un mācību stundu norisi. Š.g. 6. jūnijā pirmajā izzinošajā ekskursijā devās Ogres Valsts ģimnāzijas skolotāji, kuri apmeklēja moderno, tehnoloģisko un videi draudzīgo sadzīves atkritumu poligonu "Getliņi EKO". Tika izzināts atkritumu pārstrādes process un tā nozīme, kā arī veikts darbs komandās saistībā ar dažādu vides problēmu risināšanu. Dalībnieki dienu turpināja ar "Stora Enso" apmeklējumu, kas ir viens no iepakojuma, biomateriālu, koksnes un papīra risinājumu vadošajiem piegādātājiem pasaules tirgos. Projekta dalībnieki iepazina iepakojuma ražošanas ciklu, tā nozīmi uzņēmuma identitātes veidošanā un karjeras iespējas skolēniem topošajiem augstskolu absolventiem.

Savukārt Ogresgala pamatskolas pedagogi š.g. 8. jūnijā – otrajā atraktīvo apmācību dienā – devās uz Krimuldas pusi Inciemu, kur ZS "Absolūts ēd" Ilzes Lipskas vadībā komandās veica praktisku darbu saimniecībā, izzinot dabas produktu augšanas un ražas došanas procesu un tam nepieciešamās iemaņas. Tika apzināta brīvprātīgā un komandas darba burvība, jo pedagogi darbojās darba komandās ar jauniešiem. Pēc lielajiem ravēšanas un stādīšanas darbiem ZS "Absolūts ēd" visi ekskursanti devās uz "Mazajiem Aunīškalniem", kur saimnieciskās darbības veicēja Iveta Andrejeva, sniedza ieskatu un praktisku darbošanos zirgkopībā un agrohomeopātijā. Tika veidota perma kultūras dobe, kas atklāja vēl neizzināto daudziem klātesošajiem. Apmācībās kopumā piedalījās 36 pedagogi, kas par apmācībām saņēma arī A programmas apliecības 12 stundu apmērā, kā arī 11 NVO "O ISTABA" jaunieši.

Pedagogu apmācību tiešās treneres - jaunietes, 12. klases skolnieces Alīna Anete Birnika un Ada Paula Vītoliņa,  atzīst: "Apmācības skolotājiem, pirmkārt, bija liels pārbaudījums mums pašām, jo, lai gan esam vadījušas vairākus pasākumus un projektus, mācību stundas tieši pedagogiem veidojām pirmo reizi, un tas nemaz nav tik vienkārši, kā šķiet pirmajā brīdī: jāievēro metodisko materiālu norādes, pašām daudz jāpēta attiecīgā joma, lai to varētu iemācīt arī citiem, turklāt jāizmanto arī inovatīvi pasniegšanas veidi, kas attīsta kompetences un sniedz pievienoto vērtību, nevis "sausas" akadēmiskās zināšanas. Tomēr, redzot veiksmīgo uzdevumu izpildi un entuziasmu, ar kādu pasniedzēji kopā ar jauniešiem darbojās mūsu pašu sagatavotajās apmācībās, sapratām, ka viss ir izdevies lieliski." Abas meitenes piebilst, ka lielākais gandarījums ir arī projekta laikā pilnveidotās profesionālās iemaņas, kā komunikācija, sadarbība, publiskās runas prasmes, laika plānošana, metodisko materiālu izstrāde un jaunā apguve. Turklāt pašām esot "skolotājām", noteikti mainīsies viņu attieksme pret mācību stundām, atgriežoties skolas solā, jo viņas apzinās, ka tajās ieguldīts milzīgs darbs un entuziasms, ko skolēni bieži nenovērtē. Taču šobrīd noteikti būsim priecīgas par iespēju novadīt apmācībās citās novada un Latvijas skolās.

Projekta vadītāja Lāsma Cimere par paveikto pauž: "Realizētās projekta apmācības parādīja jauniešu spējas: darbīgumu, zināšanas, lieliskas sadarbības prasmes, zināšanas noteiktās jomās, vēlmi ar tām dalīties, interesi par brīvprātīgo darbu, interesi par skolās notiekošo un vēlmi uzlabot mācību darbu un iespējas līdzdarboties kvalitāti, atklāja spēju būt atbildīgiem. Jaunieši neformālā veidā mācījās un mācīja cits citu, kā arī pedagogus. Tas ir lielisks rīks un iespēja vienam otru labāk sadzirdēt un just, jo tikai komandas darbs var radīt mērķtiecīgus darba augļus, kas sniedz rezultātus sev, skolai, novadam un valstij. Mūsu darba komanda bija lieliska! Paldies erudītajām apmācību trenerēm Alīnai Anetei Birnikai un Adai Paulai Vītoliņai! Paldies mūsu fotogrāfei Sintijai Kļavai, video inženierim Reinim Timofejevam un finanšu konsultantei Anžellai Raubišķei, kā arī visiem NVO "O ISTABA" kreatīvajiem jauniešiem – Ancei Mesterei, Sabīnei Šurnai, Renāram Raubišķim, Edgaram Šiherinam, Unai Lotei Vītoliņai, Katrīnai Ostaņēvičai, Matīsam Timofejevam, kas palīdzēja realizēt projekta aktivitātes! Paldies visiem sadarbības partneriem!”

Mūsu ieguvums: DARBA VARA LIELU DARA!

www.oistaba.lv
https://www.facebook.com/Oistaba/

Informāciju sagatavoja:
NVO Jauniešu pašizaugsmes, kompetenču un sociālās uzņēmējdarbības centrs "O ISTABA"