Jauniešu apmaiņas projekts „Youth in game”

Stopiņu novada Upesleju internātpamatskolā - rehabilitācijas centrā no 2013. gada 28. jūlija – 4. augustam norisināsies ES programmas „Jaunatne darbībā” jauniešu apmaiņas projekts „Youth in game”, kura ietvaros desmit jaunieši no Gruzijas un Latvijas tiksies, lai iepazītos ar abu valstu galda spēlēm un veidotu paši savas galda spēles.

Projekta ideja radās, kad jaunieši piedalījās dienas centra „Saurieši” projektu rakstīšanas apmācībās, kas norisinājās Stopiņu novada pašvaldības atbalstītā projekta ietvaros 2012. gadā. Jaunieši izteica vēlmi veidot jauniešu apmaiņas projektu par galda spēlēm, projekts tika uzrakstīts, iesniegts un drīz vien mēs tiekamies, lai to realizētu.

Projekta mērķis - Latvijas un Gruzijas jauniešiem iepazīt vienam otra kultūru un veidot abu valstu jauniešu sadarbību. Lai sasniegtu projekta mērķi, mēs izvēlējāmies ieguldīt savu enerģiju kopīga uzdevuma veikšanā un kā vienu no uzdevumiem izvirzījām jaunu galda spēļu veidošanu. Jauniešu apmaiņas laikā tiks pielietotas dažādas neformālās izglītības metodes, lai sasniegtu mūsu izvirzīto mērķi.

Ja arī tu vēlies sastapt jauniešus, kas piedalās jauniešu apmaiņā, nāc un piedalies pasākumos, kas tiek rīkoti projekta laikā, kuru ietvaros būs iespēja izspēlēt kādu latviešu vai gruzīņu galda spēli. Galda spēļu spēlēšana notiks 2. augustā laika posmā no 15:00-17:00 – dienas centros Upeslejās, Sauriešos un Ulbrokā, un 3. augustā būs iespēja satikties visiem vienkopus Sauriešu dienas centrā no plkst. 15:00 – 18:00. Gaidīsim!

Ja arī tev ir ideja, ko tu vēlies realizēt Latvijas vai starptautiskā mērogā, tu to vari realizēt ES programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros. Ar sīkāku informāciju vari iepazīties www.jaunatne.gov.lv

Dienas centrs „Saurieši”