Jauniešu apmaiņas projekts „Animate my life”

Jauniešu apmaiņas projekts „Animate my life” norisināsies no 4. jūnija – 13. jūnija Upelseju internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā. Projekta laikā satiksies jaunieši no trijām dažādām valstīm – Spānijas, Rumānijas un Latvijas, lai kopīgi iepazītu citu valstu kultūras.

Apmaiņas mērķis ir iepazīt spāņu, rumāņu un latviešu kultūru un, izmantojot animāciju un video veidošanas metodes, pievērst sabiedrības uzmanību Eiropas Savienības svarīgām tēmām - tādām kā jauniešu līdzdalība, bezdarbs, veselīgs dzīvesveids, starpkultūru izglītība un Eiropas pilsonība, atsaucoties uz to, ka 2013.gads ir pasludināts par Eiropas Pilsoņu gadu. Apmaiņas laikā jaunieši apgūs video un animāciju veidošanas prasmes. Kā darba metode tiks izmantota neformālā izglītība, kuras pamatprincipi ir – mācīšanās darot, mācīšanās būt, mācīšanās būt kopā ar citiem un mācīšanās mācīties.

Visi interesenti tiek aicināti ierasties uz pasākumu 12. jūnijā plkst.15:00 Upeslejas kultūras nama telpās, kura laikā tiks prezentēti projekta rezultāti. Projektu realizē biedrība „BUMMS” sadarbībā ar Stopiņu novada domi un Eiropas Savienības programas „Jaunatne darbībā” finansiālo atbalstu.