Jauniešiem sava mājvieta arī Alūksnē!

3. jūlijā Alūksnes centrā, Dārza ielā 8a, atklāts Alūksnes multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros.

Centra atklāšanas pasākumā, griežot atklāšanas lentu, Alūksnes novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers un Šveices konfederācijas vēstniecības pilnvarotais lietvedis Urs Bühler pauda gandarījumu par paveikto un atzina, ka jaunieši ir mūsu nākotne.

Mūsdienīgais un modernais jaunatnes iniciatīvu centrs ir jauniešu neformālās izglītības, jauniešu iniciatīvu un mobilitātes atbalsta punkts, kas jauniešiem sniedz arī metodisko un informatīvo atbalstu, kā arī ir vieta, kur jauniešiem satikties.

Pieejama vieta semināru organizēšanai, datori, un izveidots informācijas centrs. Jaunieši varēs izmantot arī aktīvās atpūtas iespējas. Papildus tam centrā ir vieta nakšņošanai, virtuve, sanitārais mezgls ar dušām, kā arī atpūtas telpa. Centrs ciemos gaida arī sociālā riska grupu jauniešus, jauniešus ar īpašām vajadzībām, kā arī novada nomales teritorijā dzīvojošus jauniešus.

Alūksnes multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide tika finansēta no Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” līdzekļiem, kā arī no Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma (LVL  47 855). Kopējās projekta izmaksas ir LVL 120 012.

Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” projekta īstenotājs ir valsts aģentūra „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”.

Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros veiksmīgi jau darbojas jaunizveidotie multifunkcionālie jaunatnes iniciatīvu centri Ilūkstē, Tukumā, Saldū, Burtniekos, Kandavā, Madonā un Pļaviņās.