Jaunieši veidos īsfilmas par vides saudzēšanu un saglabāšanu

Šī gada  aprīlī un maijā trīs Vidzemes reģiona pilsētās – Jaunpiepalgā, Valmierā un Rīgā, notiks trīs radošās darbnīcas „Vides stāsti Vidzemē”.  Radošo darbnīcu, kas aizsākās jau martā, tēma ir veltīta vides saudzēšanai un saglabāsanai. Kas tad tiks darīts radošajās darbnīcās?

Vispirms dalībnieki tiks iesaistīti diskusijā par vides saudzēšanu un saglabāšanu. Lai diskusija noritētu aktīvāk un interesantāk, dalībniekiem būs iespēja uzklausīt AS „Latvijas Valsts Meži” komunikācijas daļas vadītāja un zoologa Ingmāra  viedokļus par vides tēmu. Pēc tam sāksies nodarbības praktiskā daļa – dalībnieki viedos animācijas filmiņas par vides saglabāšanas un aizsargāšanas tēmu. Nodarbības beigās katrs prezentēs savu mākslasdarbu. Praktiskās nodarbības apmēklējums ir bez maksas, un līdzi dalībniekiem ir jāņem tikai radošs noskaņojums. Arī par nodarbību tehnisko nodrošinājumu – fotoaparātiem, stātīviem un videomontāžas tehniku ir parūpējušies radošās darbnīcas organizatori  un atbalstītāji – Rīgas Amatniecības vidusskola un fotoveikals “Masterfoto”.

Projektā „Vides stāsti Vidzemē” piedalīsies jaunieši no Jaunpiepalgas vidusskolas, Vidzemes Augstkolas un Rīgas Amatniecības vidusskolas. Projekta galvenais uzdevums ir ar neformālās izglītības paņēmieniem piesaistīt jauniešu uzmanību sabiedrībā aktuāliem problēmjautājumiem un rast jauniešos vēlmi pašiem piedalīties šo problēmjautājumu risināšanā. Projekta „Vides stāsti Vidzemē” praktiskās nodarbības pilda vairākas funkcijas: gan izklaidējošo, gan izzinošo.

Projekta organizatori ir jauniešu neformāla grupa „Digitrix”. Pāgājušajā gadā neformālā grupa „Digitrix” rīkoja līdzīgu projektu ar nosaukumu „Radi un Rādi”.  Apskatīties projekta ietvaros izveidotās īsfilmas un projekta norises gaitu ir iespējams neformālās grupas „Digitrix”  mājaslapā www.digitrix.lv un www.radiunradi.lv

Jauniešu neformālā grupa „Digitrix” ir izveidota 2008. gadā. Tajā darbojas radoši un aktīvi jaunieši, kuru galvenais uzdevums ir veicināt aktīvu brīvā laika pavadīšanu, izmantojot modernās tehnoloģijas, pētot un runājot par aktuālām un nozīmīgām tēmām, kas skar sabiedrību. Kopš 2008. gada jauniešu neformālā grupa „Digitrix” ir organizējusi dažādas ar foto un video saistītas radošās darbnīcas. Tās notika lielākajos mūzikas festivālos - „Positivus”, „Laba daba”, „Zvērā”, starptautiskajā kultūras forumā "Baltā Nakts 2012", izglītības iestādēs – Rīgas Amatniecības vidusskola, Jāņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola un citur.

Projekta “vides stāsti Vidzemē” vadītāja
Jekaterina

Ja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā norādīta saite uz citu iestāžu vai privātpersonu mājaslapām, kontiem vai vietnēm, par attiecīgajos informācijas resursos ievietoto informāciju Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra neatbild.