Jaunieši varēs iepazīt Spāniju caur improvizācijas teātri

Sestdien, 23.martā, plkst. 12:00, teātra-klubā „Hamlets” notiks jauniešu teātra skeču festivāls „Es un mēs – LatSpāņi”. Festivālu organizē „Spāņu kultūras centrs Seneka” ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu. Pasākumā ikvienam interesentam būs iespējams skatīt ne tikai festivāla dalībnieku skečus par spāņu un latviešu kultūrām, bet arī piedalīties improvizācijas teātra darbnīcā, ko vadīs aktieris Mārtiņš no improvizācijas teātra „Hamlets”. Tāpat pasākumā uzstāsies arī spāņu-latviešu mūzikas grupa „Los Daugavas Nens”. Ieeja pasākumā ir bez maksas.

Dalībai festivālā varēja pieteikties jaunieši vecumā no 15-30 gadiem, izveidojot teātra skeču (5 – 10min) par spāņu un latviešu/krievu kultūrām. Skečam jāatspoguļo latviešu/krievu un spāņu kultūras salīdzinājums, attainojot šo kultūru pārstāvju rīcību dažādās ikdienas situācijās, piemēram, pārvietošanās sabiedriskajā transportā, iepirkšanās tirgū, ģimenes strīds utt.

Galvenais festivāla mērķis ir dot iespēju jauniešiem izpaust sevi radošā veidā un veicināt interesi par Spāniju un tās dažādību, un paplašināt viņu redzesloku, iepazīstot citu valsti un kultūru, kā arī apzināties savas dzimtās kultūras vērtību.

Teātra skeču festivāls ir viena no aktivitātēm, ko „Spāņu kultūras centrs Seneka” realizē jauniešu iniciatīvas projekta „Vienoti dažādībā” ietvaros. Minētā aktivitāte ir finansēta ar Eiropas Komisijas atbalstu.

Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.


Ja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā un publikācijā norādīta saite uz citu iestāžu vai privātpersonu mājaslapām, kontiem vai vietnēm, par attiecīgajos informācijas resursos ievietoto informāciju Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra neatbild.