Jaunatnes jomā strādājošie aicināti pieteikties starptautiskām apmācībām "DemoPeople III"

No 11. līdz 15. jūnijam Gruzijā norisināsies apmācības par programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" trešās pamatdarbības projektiem. Šo apmācību mērķis ir izveidot ciešu starptautisku sadarbību starp organizācijām no programmas valstīm un partnervalstīm demokrātijas un strukturētā dialoga jomā. Pieteikšanās līdz 22. aprīlim!

Šo apmācību mērķi:

 • popularizēt programmu "Erasmus+: Jaunatne darbībā" kā izglītojošu rīku;
 • izzināt programmu "Erasmus+: Jaunatne darbībā", īpašu uzsvaru liekot uz kvalitatīvu starptautisku sadarbību;
 • mudināt dalībniekus spert pirmo soli jaunatnes jomas projekta īstenošanā starptautiskā komandā;
 • attīstīt dalībnieku neformālās izglītības un starpkultūru mācīšanās procesa kompetences;
 • popularizēt jaunatnes līdzdalību un aktīvu pilsoniskumu, kā galvenos elementus, izstrādājot Eiropas projektus;
 • sniegt iespēju organizācijām no programmas un partnervalstīm veidot sadarbību, lai īstenotu trešās pamatdarbības projektus;
 • apgūt jaunas pieejas un noskaidrot inovatīvus veidus jauniešu komunikācijai ar politiķiem, ekspertiem un atbildīgajiem par jaunatnes politikas ieviešanu;
 • parādīt jaunas iespējas programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā", kā attīstīt starpkultūru kompetences jaunatnes politikas jomā.  

Kā pieteikties?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2018. gada 22. aprīlim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/demopeople-iii.7089/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

 • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!
 

Plašāka informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv