Jaunatnes iniciatīvu centru pārstāvji dodas studiju vizītē uz Šveici

2016. gada 17. – 21. oktobrī Šveices Konfederācijas vēstniecības, Izglītības un zinātnes ministrijas un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pārstāvji kopā ar Latvijas–Šveices sadarbības programmas ietvaros izveidoto 26 multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru pārstāvjiem no visas Latvijas devās studiju vizītē uz Šveici.

Latvijas – Šveices sadarbības programmas ietvaros līdz 2016. gada beigām tiks izveidoti 26 multifunkcionāli jaunatnes iniciatīvu centri. Šo centru pārstāvjiem šī gada oktobrī bija iespēja doties studiju vizītē uz Šveici. Tās mērķis bija gūt priekšstatu par Šveices jaunatnes darba sistēmu, nākotnes sadarbības iespējām starp jaunatnes darbiniekiem Latvijā un Šveicē, kā arī apgūt inovatīvas metodes ikdienas darbam ar jauniešiem.  Studiju vizītes dalībnieki augsti novērtēja šo iespēju – pavadīt piecas dienas valstī, kuras vārds jauniešu centros ir otrs populārākais aiz Latvijas.

Studiju vizītes pirmajā dienā plkst. 04:30 trīsdesmit Latvijas jaunatnes jomas pārstāvji satikās Rīgas lidostā, lai dotos kopīgā lidojumā uz Ženēvu, kur mūs silti uzņēma JSPA sadarbības partneris Šveicē – organizācija “euforia”. Pirmās dienas vakarpusē spērām pirmos soļus savu kolēģu un Šveices jaunatnes jomas iepazīšanā, tiekoties ar Šveices jaunatnes darbiniekiem, sociālajiem darbiniekiem un jaunatnes programmu īstenotājiem.

Studiju vizītes otrās dienas programma dalībniekus gar skaisto Ženēvas ezeru veda uz Renens un Crissier pilsētām, kur latviešiem bija iespēja iepazīties ar divu atšķirīgu jaunatnes centru darbības specifiku un darba metodēm. Kā atzina studiju vizītes dalībnieki, bija īpaši patīkami redzēt, ka tieši bērni un jaunieši, nevis pieaugušie ir šo centru “saimnieki”– bērnu un jauniešu viedoklis, ērtības un labsajūta ir pirmajā vietā.  Šīs bija sākums arī ielu jaunatnes darba iepazīšanai, kas Šveicē ir īpaši attīstīts.

Studiju vizītes trešajā dienā organizācija “euforia” iepazīstināja ar īstenotajām programmām “imp!act”, “STEP into action” un “(r)evolution Lab”, izmēģināja to darbības metodes, kas, kā atzīst Balvu Bērnu un jauniešu centra darbiniece Gunita Prokofjeva, noteikti atradīs vietu Latvijas jauniešu centru ikdienā. Šo programmu iepazīšana bija veiksmīgs ievads turpmākajai dienas daļai, kad dalībnieki tika sadalīti piecās grupās, lai piedalītos “rallijā” pa Ženēvu, kurā latvieši iepazina visdažādākās jauniešu pulcēšanās vietas un organizācijas – sociālā dienesta infopunkts, mobilo aktivitāšu punkts, ielu jaunatnes darbinieki skeitparkā Ženēvas centrā, moderns piecstāvīgs jauniešu centrs, sociālais dienests, ģimeņu kopienas centrs. “Vakarpusē grupas tikās īpašā pilsētas vidē, kur savu pastāvēšanu ir izcīnījušas neformālās jauniešu grupas, kas pulcējas savu interešu vienoti. Šajā pilsētas vidē tiekas subkultūru interesenti, kur krāsas un jauniešu idejas nevienu no Šveices viesiem neatstāj vienaldzīgu. Šī vieta vēstīja par to, ka divu vienādu cilvēku pasaulē nav. Piedzīvoto gribētos salīdzināt ar preses izdevumu apskati. Skaistā Šveice piedāvāja apskatīt gan ar bagātīgu informāciju pārpilnu glancētu žurnālu, gan avīzi, kas atklāj pavisam citu šīs zemes šķautni,” stāsta Gunita. Vakarā latviešus gaidīja fondī vakars restorānā Ženēvas ezera krastā.

Studiju vizītes ceturtā diena tika veltīta sadarbības veicināšanai ikdienā ar kolēģiem, balstoties uz “win-win situation” modeli, kad abas iesaistītās puses nonāk pie sevi interesējošā rezultāta. Ņemot vērā, ka iepriekšējās studiju vizītes dienās jaunatnes darbiniekiem bija iespēja apmeklēt dažādu veidu jauniešu centrus un organizācijas, kuru laikā tika satikts plašs Šveices jaunatnes darbinieku un sociālo darbinieku loks no dažādām jaunatnes darba jomām, tika iepazīti organizācijas “euforia” pārstāvji, brīvprātīgie un atbalstītāji, ceturtās dienas aktivitātes galvenokārt tika vērstas uz gūtās pieredzes un sava darba izvērtēšanu, dalībniekiem veicot secinājumus, ar kuru no jauniešu organizācijām viņi var atrast visvairāk līdzības ar  sava jauniešu centra darbībā Latvijā. Ceturtās dienas noslēgumā organizācija “euforia” parūpējās par iespēju Latvijas dalībniekiem iepazīt Šveices kultūru ar tradicionālo Šveices tautas deju apgūšanu.

“Ļoti piepildīta programma. Piecu dienu laikā bija lieliska iespēja iepazīt un izprast Šveices jaunatnes darbu, atrast kopīgās un atšķirīgās iezīmes Šveices un Latvijas jaunatnes darbā. Ir lietas, kas Šveicē tiek darītas vairāk un labāk, tomēr tāpat ir lietas, kuras pie mums Latvijā tiek veiktas labāk. Šveicē jaunieši vairāk laika pavada ārpus jauniešu centriem, bet pie mums, ļoti daudzi jaunieši izvēlas laiku pavadīt savos centros. Ļoti spilgts iespaids ir par dažādībām - par programmām jauniešu centrā, kuras katru gadu tiek piedāvātas savādākas, par interesantiem sadarbības pasākumiem starp dažādām iedzīvotāju vecuma grupām, par to, ka daži jauniešu centri ir tikai tāpēc, lai jauniešiem būtu vieta, kur uzkavēties, skatīties filmas, pavadīt laiku ar draugiem. Šveicē ir daudz lielāks darba spēks jaunatnes darbā un aptuveni puse no jaunatnes darbiniekiem ir vīrieši,” savos iespaidos dalās Talsu novada Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste Līva Maķe.

Studiju vizīti atceras Iecavas novada domes jaunatnes lietu speciāliste Ieva Dreimane: “Šī nedēļa bija ļoti vērtīga, lai paņemtu līdzi sev jaunas idejas, kuras integrēt savā centra vidē un sadarbības iestādēs.  Protams, mums pašiem bija jāizkāpj no savas komforta zonas un jāizmēģina, kā ir būt jaunietim, jo daudzas metodes ikdienā izmantojam mēs paši – bija iespēja sajust to nedrošību, izaicinājumu, pēc tam arī gandarījuma sajūtu. Priecēja tas, ka nedēļas laikā pilnīgi sveši cilvēki, kas izmētāti pa visu Latviju, var vienoties gan kopīgā dziesmā, gan cieši sadarboties! Neatsverama pieredze par redzēto dažādību - moderns piecstāvīgs jauniešu centrs, pretstatā ar nolaistu, pašu rokām atjaunināmu jauniešu pulcēšanās vietu, kas parāda jauniešu sabiedrības nepieciešamības un dažādību, kā arī pārliecinājāmies, ka mums ir jāmācās pieņemt lietas, nevis ielikt tās rāmjos. Protams, arī centru darbību modeļi  ir atšķirīgi  - vienam tas ir sistemātisks darbs jauniešu centrā, citam tas ir attīstīts ielu jaunatnes darbs (ko bija īpašs prieks redzēt darbībā), kā arī par to, kā jauniešu iniciatīvas atrod savas dzirdīgās “ausis”. Studiju vizīte apstiprināja arī to, lai cik dažādi centri izskatās vizuāli, tomēr liels sirds darbs tiek ielikts, lai tie augtu un attīstītos kopā ar jauniešiem! Mēs visi esam uz pareizā ceļa! Liels paldies par šo fantastisko iespēju būt šajā studiju vizītē un piedzīvot šo dažādību!”

“Priecē, ka studiju vizītes laikā bija iespēja iepazīt ne tikai darbu ar jaunatni Šveicē, bet arī Latvijas delegāciju - čaklos, daudzpusīgos, enerģiskos Izglītības un zinātnes ministrijas,  Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un jauniešu centru pārstāvjus! Ikdienas darbā tiks pielietotas vizītes laikā iepazītās metodes, vides iekārtošanas idejas jaunatnes centrā, kā arī tiks attīstīta sadarbība ar kolēģiem. Studiju vizīte bija lieliski noorganizēta, liels padies par iespēju piedalīties!” stāsta Riebiņu novada jaunatnes lietu speciāliste Liene Ustupe.

Studiju vizītes laikā tika secināts, ka jaunatnes joma Latvijā attīstās pareizā virzienā, tomēr ir nepieciešams to dažādot, aktualizējot ielu jaunatnes darbu, ieviešot aktivitātes jauniešiem ar dažādām interesēm, dažādām vecumu grupām un dažādiem sociālajiem stāvokļiem. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatores, studiju vizītes organizatores Dita Usāre un Vita Vodinska pauž gandarījumu par studiju vizītē sasniegtajiem rezultātiem, kuri tiks attīstīti 2016. gada 23. – 25. novembrī organizētajās apmācībās par Šveicē gūtās pieredzēs piemērošanu darbā ar jaunatni Latvijā. Paldies dalībniekiem par izrādīto atsaucību, motivāciju un entuziasmu visas studiju vizītes laikā!

Studiju vizīti organizēja JSPA sadarbībā ar Šveices nevalstisko organizāciju “euforia” Latvijas un Šveices sadarbības programmas “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros. Studiju vizīti finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.

Informāciju sagatavoja:
Dita Usāre
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore