Jaunatnes iniciatīvu centrs Elejā uzsāk darbu!

Noslēdzoties projektā īstenotajiem darbiem, 19. oktobrī  tika atklāts multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs Elejā, kas turpmāk būs viena no centrālajām pasākumu, aktivitāšu un radošo nodarbību vietām jauniešu organizācijām Jelgavas novadā.

Projekta ietvaros Elejas pagasta bijušajā universālveikalā veikts būvdarbos vērienīgs pārmaiņu process 1. stāva telpām 376 m2 platībā:  izveidota semināru telpa, trenažieru zāle, informācijas un atpūtas telpa, spēļu istaba, arī tā sauktais jauniešu hostelis ar 30 gultas vietām un virtuvi, foajē, garderobe.

Iniciatīvu centrā gaidīti ir jaunieši vecumā no 13 – 25 gadiem, savā darbībā iesaistot Elejas pagasta un tuvumā esošo pagastu - Sesavas, Vilces, Lielplatones, Vircavas un Platones jauniešus un jauniešu organizācijas.

Organizējot aktivitātes, tiks ņemts vērā jauniešu vecumposms: jaunieši no 13 – 16 gadiem varēs izmantot centra attīstošās un galda spēles, piedalīties konkursos un veselību veicinošās, izglītības, sporta vai kultūras aktivitātēs, savukārt tos, kas vecumā no 16 – 25 gadiem, - plānots iesaistīt ar izglītojošās nodarbībās, nometņu un dažādu pasākumu organizēšanā, - gan vietēja mēroga, gan starptautiska mēroga projektu realizēšanā. Tāpat plānots iesaistīt arī citus iedzīvotājus, kuri varēs izmantot jauniešu centra piedāvātos pakalpojumus. Pieredzes iegūšanai plānots veicināt sadarbību ar dažādām biedrībām un interešu grupām.

Centra aktivitātēs iekļaujama arī cieša sadarbība ar novada uzņēmējiem, lai iepazītos ar vietējās ražošanas pārstāvjiem, apzinātu jauniešu prakses iespējas, vasaras vai brīvā laika darba piedāvājumus un praktiskās iemaņas privāta biznesa veidošanai.

„Esam nodrošinājuši vietu un apstākļus, lai jaunieši varētu nākt un pavadīt laiku lietderīgi – gan organizēt pasākumus, gan apgūt jaunas prasmes. Šādi centri konkrētās programmas ietvaros ir izveidoti daudzviet Latvijā – kā piemēru var minēt kaut vai Pļaviņu novadā, kur izveidotais nams apaug ar idejām un pasākumiem. Jaunieši iesaistoties, audzē savu iniciatīvu izdarīt ļoti daudz gan praktisku, gan radošu lietu,” skaidro projekta vadītāja Inese Cinovska.

Savukārt, pēc multifunkcionālā centra vadītājas Baibas Atmanes vārdiem, pašlaik centrā jau aktīvu darbību uzsākuši Elejas deju kolektīvi „Tracis” un „Chilli”, kas centru izmanto mēģinājumiem.

Projekts “Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Jelgavas novadā” noritēja Latvijas un Šveices sadarbības programmas apakšprioritātes „Reģionālās attīstības iniciatīvas attālos un mazattīstītos reģionos” ietvaros. Tā kopējās izmaksas -  Ls 89 269 apmērā, no tiem Ls 17 112 -  pašvaldības līdzfinansējums.

Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” projekta īstenotājs ir valsts aģentūra „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”.