Janvārī aizsākās strukturētais dialogs par tēmu uzņēmējdarbība un kultūra

Visu janvāri astoņās Latvijas pilsētās norisināsies strukturētais dialogs, diskusijas ar jauniešiem un politiķiem par Grieķijas prezidentūras izvirzītajām tēmām, kas saistītas ar uzņēmējdarbību un kultūru kā līdzekli sociālajai iekļaušanai.

Ar 2014. gada janvāri sāksies pēdējais trio prezidentūras, Īrijas, Lietuvas un Grieķijas, cikls, kas noslēgs tēmu sociālā iekļaušana. Grieķijas prezidentūras laikā diskusijas, galvenokārt, tiks balstītas uz četriem tēmu blokiem – izglītība, darba vietas, ekonomiskā iekļaušana un uzņēmējdarbība. Programma

Reģionālās diskusijas notiks Aizputē, Talsos, Dobelē, Rīgā, Cēsīs, Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī, un tās vadīs Latvijas Jaunatnes padome kopā ar sadarbības partneriem. Diskusijās aicināti piedalīties visa vecuma jaunieši, kā arī uz diskusijām tiks aicināti domes deputāti un politisko partiju pārstāvji.

Diskusiju mērķis ir noskaidrot jauniešu un politikas lēmēju sadarbības iespējas, kā arī izstrādāt rekomendācijas par minētajām tēmām. Rekomendācijas tālāk tiek nodotas gan atbilstošajām ministrijām, gan sūtītas uz Eiropas Jaunatnes foruma, lai tālāk tās iekļautu rezolūcijā un politikas plānošanas dokumentos Eiropas līmenī.

Strukturētais dialogs ir diskusiju forma, kurā satiekas jaunieši un politikas lēmēji, lai labāk atklātu jauniešu vajadzības, idejas un viedokli.

Piedalies aptaujā jauniešiem par uzņēmējdarbību un kultūru!
Esi sveicināts biedrības "Latvijas Jaunatnes padome" un nacionālās darba grupas ES Strukturētā dialoga īstenošanai izveidotajā aptaujas anketā. Šīs aptaujas mērķis ir noskaidrot jauniešu viedokli par Grieķijas ES prezidentūras tēmu "Kultūra un jauniešu uzņēmējdarbība".
Anketu aizpildi šeit: https://docs.google.com/forms/d/18h_i3z9klxnOoCcGo_aPjNtKbUvtXOC5T4PbGpS...

Aptauja ir tapusi projekta ietvaros lai uzzinātu tavu viedokli par to, cik lielā mērā jaunieši tiek sociāli iekļauti Latvijas darba tirgū un, kas nepieciešams, lai veicinātu jauniešu uzņēmējdarbību. Šī aptauja ir anonīma un dati tiks izmantoti reprezentatīvos nolūkos, tāpēc aicinām tevi atbildēt pēc iespējas atklātāk un patiesāk, lai precīzāk atspoguļotu situāciju Latvijā.

Vairāk par strukturēto dialogu un plānotajām diskusijām atradīsiet sociālo mediju kontos - https://www.facebook.com/strukturetaisdialogs
http://www.draugiem.lv/strukturetaisdialogs/
https://twitter.com/StrukturetaisD

Informāciju sagatavoja:
Karīna,
“Strukturētā dialoga” projekta asistente

   

Ja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā un publikācijā norādīta saite uz citu iestāžu vai privātpersonu mājaslapām, kontiem vai vietnēm, par attiecīgajos informācijas resursos ievietoto informāciju Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra neatbild.