Izzini dizaina domāšanu – radi!

Galvenais apmācību mērķis ir iedvesmot trenerus, jaunatnes darbiniekus un izglītotājus, lai viņi, izmantojot jaunu pieeju – dizaina domāšanu - apzinās savu radošumu. Apmācības norisināsies no 2015. gada 30. marta līdz  4. aprīlim Luksemburgā. Pieteikšanās līdz 2015. gada 16. janvārim.

Dizaina domāšana ir metodoloģija praktiskai, radošai problēmu risināšanai, lai uzlabotu nākotnes rezultātus. Dizaina domāšana ir arī pārliecība, ka ikkatrs var būt daļa no kārotās nākotnes radošā procesa. Tāda veida optimisms ir ļoti nepieciešams izglītībā (gan formālajā, gan neformālajā), un, pateicoties izvēlētajai metodoloģijai – to var pilnībā pielietot izglītotāji, skolotāji, treneri, kas pēcāk var radīt radošo ziņkāri jauniešos.

Apmācību dalībniekiem būs iespēja apgūt dizaina domāšanas procesu un izdzīvot 5 posmus, kas palīdz radošu risinājumu meklēšanas procesā: izzināšana, interpretācija, ideju ģenerēšana, eksperimentēšana, novērtēšana.

Pēc apmācībām dalībnieki:
apzināsies sava radošuma barjeras, izkāps no vecās domāšanas rāmja;
iepazīs rīkus, ar kuru palīdzību stimulēt sava radošuma pārliecību;
nostāsies aci pret aci ar saviem kļūdīšanās un izgāšanās aizspriedumiem; 
radīs stimulējošu vidi radošajām grupām (mainot telpas izkārtojumu);
apgūs pieeju un mācīsies, kā šo pieeju pielietot darbā ar jauniešiem, izglītotājiem un treneriem neformālajā izglītībā;
izmantos dizaina domāšanu savos starptautiskajos projektos, organizācijās un kopienās.

Apmācību kurss ir balstīts uz savu pieredzi vērstā mācību pieejā, proti, dalībnieki  viens ar otru dalīsies savā pieredzē un vajadzībās. Turklāt būs iespējas izmantot gan iekštelpas, gan inovatīvā veidā arī āra vidi, piemērojot tās mācību vajadzībām. Pēc katra apmācību soļa būs iespēja izvērtēt apgūto, sniedzot atgriezenisko saiti par procesiem, kurus varētu izmantot arī darbā ar jauniešiem un programmā „Erasmus+”.

Apmācībām pieteikties iespējams līdz 2015. gada 16. janvārim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/create-in-erasmus-plus-discover-design-thinking-training-course.4638/

Apmācību dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas “Erasmus+”, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā.

Lai nodrošinātu programmas “Erasmus+” atpazīstamību, kā arī pēc iespējas vairāk jauniešu iekļautu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībniekam jāapņemas:
1. kopā ar projektu koordinatoru pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas)

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu! 

 

Papildus informācija: 

Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore, e-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv