Izvērtē Eiropas Jaunatnes foruma paveikto!

Ecorys Pētniecības grupa (Ecorys Research Team) veic izvērtējumu tam, kā Eiropas Jaunatnes foruma aktivitātes veicinājušas ES programmas „Jaunatne darbībā” (2007-2013) mērķu sasniegšanu un kā Eiropas Savienības un Eiropas Padomes jaunatnes partnerības veicinājušas aktivitātes, kas noteiktas savstarpējās vienošanās dokumentos (2007-2010 un 2010-2013). 

Šis ir nozīmīgs pētījums, un tā īstenošanai ir nepieciešami viedokļi no dažādām jauniešu organizācijām (vietējs, nacionāls un Eiropas līmenis).  Anketas aizpildīšana Tev aizņems 15 minūtes. Anketu lūdzam aizpildīt līdz 2013. gada 6. martam saitē http://ej.uz/9134.