Izsludināts projektu vērtēšanas ārējo ekspertu atklātais konkurss

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina līdz 2020. gada 4. jūnijam (ieskaitot) pieteikties vakantajām projektu vērtēšanas ārējo ekspertu vietām programmās “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”.

Galvenās prasības pretendentiem:

  • pabeigta augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
  • latviešu valodas prasmes vismaz C1 līmenī un angļu valodas prasmes vismaz B1 līmenī;
  • pieredze projektu vērtēšanā, projektu vadībā un īstenošanā;
  • pieredze programmā “Jaunatne darbībā”, “Erasmus+” un/vai “Eiropas Solidaritātes korpuss”;
  • pieredze ar programmu prioritāro jomu saistītu aktivitāšu īstenošanā – sociālā iekļaušana, neformālā izglītība un tās atzīšana, jauniešu kompetenču attīstība, starpkultūru dimensija.

Konkursa ietvaros pretendenti aicināti pieteikties vienai vai vairākām projektu kategorijām, pieteikuma anketā sniedzot informāciju par pieredzi saistībā ar šo projektu specializāciju:

  • Jauniešu projekti – Jauniešu apmaiņas projekti (programma “Erasmus+”), Jaunatnes dialoga projekti (programma “Erasmus+”) un Solidaritātes projekti (programma “Eiropas Solidaritātes korpuss”);
  • Organizāciju projekti – Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti (programma “Erasmus+”) un Stratēģiskās partnerības projekti jaunatnes jomā (programma “Erasmus+”);
  • Brīvprātīgā darba un darba projekti – Brīvprātīgā darba projekti (programma “Eiropas Solidaritātes korpuss”) un Darba un stažēšanās projekti (programma “Eiropas Solidaritātes korpuss”).

 

Detalizēta informācija par prasībām pretendentiem un konkursa nosacījumiem atrodama konkursa nolikumā.

Lai pieteiktu savu kandidatūru, aicinām līdz 2020. gada 4. jūnijam (ieskaitot) aizpildīt elektronisko pieteikuma veidlapu: https://forms.gle/ywEhoW7PUyuvjiob7

 

Kontaktinformācija saziņai par konkursa norisi:

Madara Ērgle
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Projektu vadības un uzraudzības daļas vecākā projektu vadītāja
E-pasta adrese: madara.ergle@jaunatne.gov.lv
Tālruņa numurs:   +371 67358064

Pieteikšanās līdz: 
Ceturdiena, Jūnijs 4, 2020 (All day)