Izsludināts programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” otrais 2020. gada projektu konkurss

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” otro 2020. gada projektu konkursu. Vēršam uzmanību, ka projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir mainīts. Visi, kuri vēlas īstenot starptautiskus projektus jaunatnes jomā, aicināti iesniegt projektu pieteikumus līdz 2020. gada 07. maijam, plkst. 13:00 pēc vietējā laika tiešsaistē - tīmekļa vietnē https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/screen/home.

Programmas “Eiropas Solidaritātes” 2020. gada otrajā projektu konkursā pieejamais finansējums ir  639 629.76 eiro, attiecīgi:

  • Brīvprātīgā darba projektiem un Brīvprātīgā darba partnerības projektu trešajam ikgadējā finansējuma pieprasījumam – 556 971.50 eiro;
  • Darba un stažēšanās projektiem* – 42 282.24 eiro;
  • Solidaritātes projektiem – 40 376.02 eiro.

Projektu pieteikumu iesniegšana:

Brīvprātīgā darba, darba un stažēšanās projektus var iesniegt Latvijā reģistrēta juridiska persona, kurai līdz projektu konkursa beigu termiņam ir piešķirta Kvalitātes zīme. Pieteikumu Kvalitātes zīmes saņemšanai var iesniegt tiešsaistē jebkurā laikā: https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home.

Solidaritātes projektus var iesniegt 5 jauniešu organizēta un izveidotā neformālā grupa vai Latvijā reģistrēta juridiska persona, kas pārstāv neformālo jauniešu grupu. Projekta iesniegšanas brīdī visiem neformālās grupas dalībniekiem jābūt reģistrētiem Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē europa.eu/youth/solidarity_lv (arī tad, ja projektu iesniedz organizācija) un grupai jāiegūst savs OID kods.

Vēršam uzmanību, ka:

  • Projektu īstenotāji, kuriem ir apstiprināts Brīvprātīgā darba partnerības projekts, ikgadējā finansējuma pieprasījumu trešajam periodam (no 2020. gada 01. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim) var iesniegt tikai šī gada otrajā projektu konkursā - līdz 7.maija plkst. 13:00 pēc vietējā laika.
  • Organizācijai, kas pārstāv jauniešu neformālo grupu, nav nepieciešama Kvalitātes zīme.
  • Detalizēta informācija par programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu sagatavošanas, izvērtēšanas, īstenošanas un finansēšanas nosacījumiem atrodama programmas vadlīnijās.

Aicinām sekot līdzi tālākai informācijai par projektu pieteikšanas termiņiem projektu sadaļā.  Neskaidrību gadījumā sazinieties ar Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatoriem.
 

* Ņemot vērā, ka Latvijas likumdošana neparedz organizētu apmaksātu praksi ārpus formālās izglītības programmām, šobrīd Latvijā var iesniegt tikai stažēšanās projektus, kas paredz stažieru uzņemšanu citās Eiropas Savienības valstīs, kurās ir atbilstoša likumdošana.