Izsludināti iepirkumi aģentūras neformālās izglītības apmācību vadītāju pakalpojumiem un apmācību norises vietu nodrošināšanai 2014. gadam

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka izsludināti iepirkumi aģentūras neformālās izglītības apmācību vadītāju pakalpojumiem un apmācību norises vietu nodrošināšanai 2014. gadam.

-Iepirkums Nr.JSPA2013/17. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrēto starptautisko programmu (Eiropas Savienības programma „Erasmus+” un Latvijas un Šveices sadarbības programma „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos”) neformālās izglītības apmācību vadītāju pakalpojumi 2014. gadā. Piedāvājumu var iesniegt līdz 2014. gada 06. janvāra plkst. 16.30.

-Iepirkums Nr.JSPA2013/18. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkoto neformālās izglītības apmācību norises vietu (tai skaitā dalībnieku naktsmītnes un ēdināšana, kā arī semināru (konferenču u.c.) telpas) nodrošināšana 2014. gadam. Piedāvājumu var iesniegt līdz 2014. gada 13. janvāra plkst. 16.30.

Detalizētāka informācija par izsludinātajiem iepirkumiem: http://jaunatne.gov.lv/lv/iepirkumi/2013

Kontaktpersona:
Rimants Krūmiņš,
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras juriskonsults
Tālrunis 67356255
E-pasts: rimants.krumins@jaunatne.gov.lv