Izsludināta pieteikšanās programmas “Erasmus+” akreditācijai jaunatnes jomā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka jau šobrīd ir iespējams pieteikties “Erasmus+” jaunatnes jomas akreditācijai, kas 2021.-2027. gadā programmā “Erasmus+” nodrošinās vienkāršotu piekļuvi finansējuma saņemšanai 1. pamatdarbības projektos (jauniešu apmaiņa, jaunatnes darbinieku mobilitāte).
 

“Erasmus+” jaunatnes jomas akreditācija ir rīks organizācijām, kuras plāno regulāri īstenot mācību mobilitātes aktivitātes. Akreditācijas piešķiršana jaunatnes jomā apstiprina, ka organizācijai (iestādei, pašvaldībai) ir izstrādāti atbilstoši un efektīvi procesi un pasākumi, lai īstenotu augstas kvalitātes mācību mobilitātes un izmantotu tās darba ar jaunatni kvalitātes celšanai.
 

 “Erasmus+” jaunatnes jomas akreditācijai var pieteikties jebkura Latvijā reģistrēta juridiska persona, kas veic darbu ar jaunatni vismaz 2 gadus. Iepriekšēja pieredze programmā "Erasmus+" (2014. – 2020. gads) nav obligāta.

 

Pieteikties akreditācijai jaunatnes jomā var tiešsaistē https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home

Organizācija, kas saņēmusi jaunatnes jomas akreditāciju, nevar pieprasīt finansējumu jauniešu apmaiņas vai jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem standarta projektu konkursos, bet, saskaņā ar Eiropas Komisijas programmas “Erasmus+” (2021.-2027.) vadlīnijās noteikto, var pieprasīt ikgadēju dotāciju plānoto aktivitāšu īstenošanai un piedalīties jauniešu apmaiņas un jaunatnes darbinieku mobilitātes projektos kā partneri.

 

Papildu informācija - https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth_en

 

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatori Sintiju Ludboržu​
Tālr.: 67356269
E-pasts: sintija.ludborza[at]jaunatne.gov.lv