Izsludināta pieteikšanās Eurodesk reģionālajiem koordinatoriem un informācijas punktiem

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina pieteikties organizācijas JSPA administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla “Eurodesk” reģionālā koordinatora pakalpojumu sniegšanai 2019. gadā un sadarbībai informācijas punkta statusā. Par reģionālo koordinatoru vai informācijas punktu var kļūt gan nevalstiskās organizācijas, gan arī jauniešu centri, bibliotēkas, skolas vai pašvaldības. Pieteikšanās tiešsaistē līdz 4. februārim.

“Eurodesk” tīklā visā Eiropā šobrīd strādā jau vairāk nekā 1200 jaunatnes speciālistu 35 valstīs. Šī tīkla mērķis ir informēt jauniešus par mobilitātes iespējām Eiropā, kā arī veicināt jauniešu aktīvu līdzdarbošanos sabiedriski politiskajā dzīvē. “Eurodesk” ar savu darbību atbalsta programmas “Erasmus+” un "Eiropas Solidaritātes korpuss", informējot jauniešus par viņu plašajām iespējām. Plašāk par “Eurodesk” var lasīt www.eurodesk.lv vai www.eurodesk.eu tīmekļa vietnēs.

“Eurodesk” reģionālie koordinatori Latvijā organizē informatīvus pasākumus par programmām "Erasmus+" un "Eiropas Solidaritātes korpuss", “Eurodesk” un Eiropas Jaunatnes portālu saskaņā ar JSPA noteiktajām prioritātēm, izplata informāciju par jauniešu iespējām, sniedz konsultācijas minētajos jautājumos utt. Reģionālajiem koordinatoriem ir tiesības pretendēt uz finansējumu pasākumu organizēšanai, piesakot tos aptaujā par pasākumu rīkošanu reģionos.

“Eurodesk” informācijas punkti Latvijā uz brīvprātības principa un savu iespēju robežās organizē pasākumus par programmām "Erasmus+" un "Eiropas Solidaritātes korpuss", “Eurodesk” un Eiropas Jaunatnes portālu saskaņā ar JSPA noteiktajām prioritātēm, izplata informāciju par jauniešu iespējām, sniedz konsultācijas minētajos jautājumos, bet nesaņem finansiālu atbalstu. Gan reģionālie koordinatori, gan informācijas punkti saņem informatīvos materiālus, programmu reprezentācijas priekšmetus un bezmaksas mācības zināšanu pilnveidei.

Apraksts pakalpojumam/ sadarbībai un prasības pretendentiem.

Pieteikuma anketa pieejama tiešsaistē un aizpildāma līdz 2019.gada 4.februārim (ieskaitot): https://goo.gl/forms/8LjbNJOmIevTUkmi2

JSPA atlasīs sešus reģionālā koordinatora pakalpojuma sniedzējus un 10 – 15 informācijas punktus, vērtējot pretendentu atbilstību.

Informācijai: esošajiem “Eurodesk” informācijas punktiem, ar kuriem JSPA jau ir noslēgusi sadarbības līgumus līdz 2020.gadam, pieteikties atkārtoti nav nepieciešams.

 

Papildu informācija:
Arita Zvejniece
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
“Eurodesk” nacionālā koordinatore
Tālr.: +371 67251180
arita.zvejniece(at)jaunatne.gov.lv