Izsludināta pieteikšanās apmācībai par digitālo stāstniecību

Publicitātes foto

Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas” ir izsludinājusi pieteikšanos apmācībai "Digital Storytelling: Empowerment for Resilience” ("Digitālā stāstniecība: Pretošanās spēju stiprināšana”), kura notiks Valmierā no 2015.gada 13. līdz 19. maijam. 

Apmācības mērķis ir uzlabot jaunatnes darbinieku digitālās kompetences, apgūstot digitālās stāstniecības pamatus un iespējas to izmantot neformālajā izglītībā, īpaši darbā ar sociālās atstumtības riskam pakļautiem jauniešiem, lai stiprinātu viņu pretošanās spējas riska situācijās. 

Apmācībā piedalīsies 30 dalībnieki no 6 valstīm (Latvijas, Polijas, Itālija, Spānija, Grieķija, Turcija). Apmācības dalībnieki: 

•apgūs stāstniecības un digitālās stāstniecības pamatelementus, izmantojot neformālās izglītības metodes; 

•iepazīsies ar  bezmaksas digitālās stāstniecības interneta rīku lietošanu;

•praktizēs digitālā stāsta izveidi un radīs savu stāstu;

•pētīs jaunus veidus, kā strādāt ar sociālam riskam pakļautiem jauniešiem, veicinot to pretošanās spējas riska situācijās, izmantojot digitālo stāstniecību un neformālās izglītības metodes;

•izveidos resursu apkopojumu “Youth workers guide to digital storytelling”;

•izmantos iegūtās prasmes un zināšanas izmantošanai savās organizācijās un savu valstu vietējās kopienās. 

Apmācībai iespējams pieteikties līdz 2015. gada 16. aprīlim, aizpildot pieteikuma anketu, kas atrodama biedrības mājas lapā, un nosūtot to uz biedrības e-pastu biedriba.haritas@gmail.com.  

Pieteikumus gaidīsim no jaunatnes darbiniekiem un jauniešu līderiem, kas pārstāv NVO un darbojas jaunatnes jomā, un:

•spēj komunicēt angļu valodā;

•interesējas par stāstniecību un digitālajiem medijiem;

•ir gatavi apmācībā piedalīties visas 7 dienas;

•ir gatavi apmācībā iegūtās prasmes un zināšanas pēc tam īstenot praksē. 

Apmācības ir bez maksas, Eiropas Savienības programma „Erasmus+” sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz un no apmācību norises vietu gan jāsedz pašiem.

Vidzemes kultūras un mākslas biedrības „Haritas” Erasmus+ programmas īstenoto projektu „Digital Storytelling: Empowerment for Resilience” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā www.jaunatne.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Vairāk informācijas par projektu: Madara Aldiņa, Vidzemes kultūras un mākslas biedrības „Haritas” projektu vadītāja (biedriba.haritas@gmail.com, 28328846).