Izsludināta papildus pieteikšanās starptautiskajam mācību kursam “ACTIVatE through Non-Formal Education”

Biedrība “Līdzdalības platforma” meklē jaunatnes darbiniekus, jauniešu līderus, NVO un citu organizāciju/iestāžu pārstāvjus vecumā virs 18 gadiem dalībai starptautiskajā mācību kursā “ACTIVatE through Non-Formal Education”, kas notiks Rīgā no 2015.gada 18. līdz 29.martam.

Mācību kursa mērķi:

- Veicināt jaunatnes darba efektivitāti un kvalitāti projekta dalībvalstīs un ārpus tām, paaugstinot jaunatnes darbinieku, jauniešu līderu, NVO un citu organizāciju/iestāžu pārstāvju kompetences sociālās iekļaušanas jomā;

Uzdevumi:

- iepazīstināt dalībniekus ar neformālo izglītību kā efektīvo jaunatnes darba instrumentu jauniešu ar ierobežotām iespējām, it īpaši ar fizisko invaliditāti, iekļaušanai un līdzdalības veicināšanai;
- attīstīt dalībnieku kompetences dažādu pieeju izmantošanai sociālās iekļaušanas darbā;
- iepazīstināt dalībniekus ar neformālās izglītības metodēm, kas ir noderīgas un efektīvas, strādājot ar jauniešu grupām, kas iekļauj jauniešus ar un bez invaliditātes. 

Mācību kursā piedalīsies dalībnieki no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Ukrainas, Armēnijas, Gruzijas, Krievijas un Moldovas.

Izmaksas: Organizatori sedz uzturēšanās un ēdināšanas un mācību izdevumus, kā arī ceļa izdevumus atbilstoši programmas Erasmus+ KA1 noteikumiem. Dalības maksa – 15 Eiro. Projektu finansē ES programma Erasmus + Youth.

Valoda: mācību kurss notiks krievu valodā. 

Pieteikšanās 

Lai pieteiktos mācībām, aizpildiet elektronisko pieteikuma formu:  līdz 2015. gada 03. martam (ieskaitot). Atbilde par dalības apstiprināšanu tiks sniegta 2015. gada 05. martā personīgi.

Kursa aprakstu (krievu valodā) skat. šeit

Pieteikuma forma (krievu valodā) pieejama šeit: https://docs.google.com/forms/d/12tVkS1_k68J5Wp5DcuZIF0dMTxh2HSEaCJuKRMTx_Vs/viewform 

Ja Jums rodas jautājumi vai ir nepieciešama papildus informācija, lūdzu, rakstiet: participationforall[at]gmail.com.

 

Biedrība "Līdzdalības platforma"/ "Participation for All", the International network
Dzirnavu 87 - 314, Rīga, LV-1011, Latvija/ Dzirnavu 87 - 314, Riga, LV-1011, Latvia
Tālr./Phone: +371 29452445
Email: participationforall@gmail.com   
FB: www.facebook.com/Participation.platform 
Blog: http:\\activatefornfe.blogspot.com