Izsludinām IDEJU KONKURSU

IDEJU KONKURSU ietvaros jebkurai organizācijai (biedrībai, valsts, pašvaldības vai izglītības iestādei, utml.) ir iespēja saņemt nelielu finansējumu, lai noorganizētu pašiniciētu pasākumu starpkultūru festivāla „Otrpus Vidusjūrai 2014” ietvaros.

 Kas ir Starpkultūru festivāls „Otrpus Vidusjūrai”? 

Vairāk informācijas šeit
http://www.annaslindesfonds.lv/aktualitates/maija_notiks_starpkulturu_festivals_otrpus_vidusjurai_2_193  

Kam paredzēts finansējums?

Pasākuma formu un saturu nosaka katra organizācija pati. Galvenais, lai organizētā aktivitāte palīdzētu sasniegt Festivāla mērķi, ļaujot pasākumu dalībniekiem labāk iepazīt un izprast reģiona kultūru no visdažādākajiem aspektiem un atklājot kopīgo, atšķirīgo un interesanto. Jo radošākas idejas – jo labāk!

IDEJU KONKURSĀ finansējumu var pieprasīt atsevišķam pasākumam vai arī aktivitātei festivāla noslēguma pasākuma, kas šogad notiks Cēsīs festivāla ietvaros.

No savas puses mēs piedāvāsim iespēju pie sevis uzaicināt dažādus resursu cilvēkus (piemēram, aktīvistus no Arābu kultūras centra Latvijā, kuri varētu izstāstīt, kā ir arābiem dzīvot Latvijā, vadīt arābu valodas mini nodarbības vai gatavot ēst, NVO pārstāvji no reģiona, kuri var ne tikai prezentēt savu valsti, bet arī novadīt dažādas nodarbības, diskusijas vai lekcijas par jums saistošu tēmu, māksliniekus - aktierus, dejotājus vai muzikantus, kuri ‘atvedīs’ līdzi jau gatavus darbus un radīs uz vietas kopdarbus ar vietējiem māksliniekiem, kā arī vadīs nodarbības utml.), filmas un izstādes, utml. 

Šobrīd sazināmies ar potenciālajiem cilvēkiem no Meda1 reģiona, kuri varētu piedalīties festivālā; tiklīdz viņi apliecinās savu dalību, mēs publiskosim pieejamos resursu cilvēkus festivālam.  

Kad un kā var pieteikties finansējumam?

Pieteikšanās līdz ceturtdienai, 2014. gada 27. martam nosūtot elektroniski aizpildītu anketu uz e-pasta adresi: alf[at]jaunatne.gov.lv. Pieteikuma anketa ir ļoti vienkārša un īsa.

Kādi līdzekļi ir pieejami?

Maksimālais finansējuma apjoms vienam pasākumam nevar pārsniegt 350,00 EUR. No pieredzes zinām, ka daudzas labas idejas ir iespējams realizēt arī par daudz mazākiem līdzekļiem, tādēļ aicinām jūs būt radošiem un ar daudz mazāku finansējumu realizēt dažādas interesantas iniciatīvas.

Apstiprinātās idejas ietvaros varēs segt izmaksas, kas tieši saistītas ar pasākuma aktivitāšu realizēšanu, bet nevarēs segt izdevumus, kas saistīti ar pamatlīdzekļu un aprīkojuma iegādi un koordinatora atalgojumu.

Kā tiks vērtēti IDEJU KONKURSA pieteikumi?

Lai izvērtētu pieteikumus, tiks izveidota komisija no ALF biedrorganizācijām un ekspertiem. Tiks ņemti vērā šādi kritēriji:
Pasākuma idejas radošums un oriģinalitāte
Atbilstība festivāla mērķim
Spēja piesaistīt pasākumam plašāku apmeklētāju loku
Pasākuma ietekme un rezultāti
Paredzēto izdevumu efektivitāte mērķa sasniegšanai

Piešķirot finansējumu, prioritāte tiks dota ALF Latvijas tīkla organizācijām (vairāk informācija par to, kā kļūt par ALF Latvijas tīkla organizāciju), tomēr arī citas organizācijas var pieteikt savas iniciatīvas realizācijai.

Ideju konkursa pieteikuma forma 

 

Vairāk informācijas:
Kristīne Ļeontjeva
Annas Lindes EuroMed fonds starpkultūru dialogam
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Tālr.: 67356268
kristine.leontjeva[at]jaunatne.gov.lv