Izsaki savu viedokli par jauniešu NEET situācijā iesaisti programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā"

Lai veicinātu Eiropas Savienības programmu "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un "Eiropas Solidaritātes korpuss" piedāvāto iespēju iekļaušanu darbā ar jauniešiem NEET situācijā, ir izveidota stratēģiskā partnerība Starptautiski projekti jaunatnes jomā kā instruments darbā ar jauniešiem NEET situācijā.

Šajā partnerībā ir iesaistītas 6 "Erasmus+: Jaunatne darbībā" nacionālās aģentūras no Latvijas, Igaunijas, Čehijas, Austrijas, Portugāles un Francijas.

Lai aģentūra veiksmīgāk varētu saplānot projekta aktivitātes, kuras būtu balstītas uz jūsu vajadzībām, esam izveidojuši nelielu aptauju ar kuras palīdzību vēlamies noskaidrot jūsu viedokli.

Lūgums aptauju izpildīt līdz 2018. gada 7. jūnijam: https://ej.uz/NEET_Erasmus

Detalizētāka informācija par ilgtermiņa projektu: http://bit.ly/2kwbL23