Izraēlas pilsoniskās izglītības politikas veidotāju un īstenotāju delegācijas vizīte Latvijā

No 2016. gada 18. septembra līdz 22. septembrim, projekta "Latvian-Israeli joint effort in building social inclusion through education" (Nr.ALF/CFP/2015/EDU/96) ietvaros, darba vizītē Latvijā viesojās Izraēlas pilsoniskās izglītības politikas veidotāji un eksperti.

Delegācijas sastāvā bija divu vadošo Izraēlas nevalstisko organizāciju Merchavim institūts un Yesodot valdes locekļi un direktori, kā arī izglītības politikas veidotāji, eksperti:

  • Adar Cohen, Merchavim  institūta valdes loceklis, Izraēlas Izglītības ministrijas pilsoniskās izglītības nacionālais inspektors, pilsoniskās izglītības nodaļas vadītājs (līdz 2014);
  • Ruchama Gebel Redman, Yesodot direktore;
  • Roi Maor, Merchavim institūta izpilddirektora vietnieks;
  • Malaky Hakim Khouria, arābu izglītības koordinatore Merchavim institūtā;
  • Nir Michaeli, Oranim akadēmiskās izglītības koledžas rektors.

Delegācijas vizītes plāns tika veidots tā, lai vispusīgi atspoguļotu Latvijas sabiedrību un Latvijas izglītības telpu transformāciju procesā uz kompetencēs balstītu izglītību, kurā pilsoniskā izglītība ir definēta kā viena no pamatkompetencēm.

Būtiskas darba grupas atziņas:

  1. Pilsoniskā izglītība ietver sarežģītus, arī neērtus tematus, kas Izraēlas izglītības telpā bieži tiek skatīta konfrontējot dažādus viedokļus un diskusijās ne vienmēr meklējot vienu pareizu vai nepareizu atbildi;
  2. Pilsoniskai izglītībai ir spēcīga valsts identitāti veidojoša un demokrātiju stiprinoša funkcija. Tās efektīvai realizācijai ir nozīmīga īpaša, pilsoniskā valoda, terminoloģija, kurā sevi atrod dažādas sabiedrības grupas. Tas ir būtisks priekšnosacījums dialogam par saturu;
  3. Viena no vērtībām, kas ietver lielu potenciālu veiksmīgai sabiedrības integrācijai un savas pilsoniskās lomas apzināšanai ir diskusija par taisnīgumu un tā izpratni.

 

Projektu īsteno,  līdzfinansē: