Izproti kultūru dažādību - apmācība "Being Together in Diversity"

Jaunatnes darbiniekiem un jauniešu līderiem, kuri vēlas attīstīt kompetences starpkultūru izpratnē un starpkultūru mācīšanās jomā, ir iespēja pieteikties dalībai starptautiskā apmācību kursā „Being Together in Diversity”. Viens no galvenajiem apmācību mērķiem ir veicināt labāku izpratni un sadarbību starp jauniešiem, kas nāk no dažādām kultūrām. Apmācību kurss notiks 2013. gada 20. – 26. maijā Latvijā. Pieteikšanās: līdz 5. maijam!

Apmācību mērķi:
-veicināt izpratni par kultūru dažādību un iejūtību pret dažādajām kultūrām Eiropas līmenī un vietējās sabiedrībās;
-iedrošināt apmācību dalībniekus izzināt savu un jauniešu, ar ko viņi strādā, identitāti;
-parādīt, kādi ir ieguvumi, īpašā vērtība un izaicinājumi tam, ka jaunieši no dažādām kultūrām sadarbojas; attīstīt dalībnieku kompetences strādāt ar jauniešiem no dažādām kultūrām;
-dalīties labās prakses piemēros, lai veicinātu savstarpējo izpratni starp jauniešiem no dažādām kultūrām  un lai dažādās jauniešu grupas sadarbotos un/vai veidotu kopīgas aktivitātes;
-atklāt, kādas ir programmas „Jaunatne darbībā” iespējas vietājā, nacionālajā un Eiropas līmenī, lai uzrunātu un aktivitātēs iesaistītu jauniešus, kas pārstāv dažādas kultūras.

Apmācību metodes: grupu darbs, diskusijas, spēles, gadījuma studijas, vietējās sabiedrības un apkārtējās vides kā izglītības instrumenta izmantošana, pašizvērtēšana, līdzdalības teātra tehnikas izmantošana u.c.

Dalībnieku profils: jaunatnes darbinieki un jauniešu līderi, kuriem ir pieredze darbā ar jauniešiem no dažādām kultūrām (vai nu kultūrspecifiskās grupās vai jauktās sabiedrībās). Dalībnieki ar motivāciju un vēlmi turpināt atklāt starpkultūru apzināšanās un starpkultūru izpratnes jautājumus, kā arī aktīvi pielietot praksē apmācību kursā apgūto. Vecums – no 18 gadiem.

Darba valoda: angļu
Organizators: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Apstiprinātajiem dalībniekiem jāsedz tikai ceļa izdevumi no savas dzīvesvietas līdz apmācības norises vietai un atpakaļ.

Pieteikšanās apmācību kursam iespējama līdz 2013. gada 5. maijam, sūtot savu vārdu, uzvārdu, pārstāvēto organizāciju un motivāciju piedalīties apmācībās uz e-pastu valdislava.skele@jaunatne.gov.lv

Papildus informācija:
Vladislava Šķēle
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore
E-pasts: vladislava.skele@jaunatne.gov.lv
Tālrunis: +37167358069