Izpildaģentūra izsludina projektu konkursus „Partnerības” un „Atbalsts jaunatnes darbinieku mobilitātei”

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (Izpildaģentūra Briselē) izsludina projektu konkursu ES programmas „Jaunatne darbībā” 4. apakšprogrammas projektu veidos: 4.6 – Jaunatnes atbalsta sistēmas – Partnerības (projektu iesniegšana: līdz 2013. gada 5. septembrim); 4.3 – Atbalsts jaunatnes darbinieku mobilitātei (projektu iesniegšana: līdz 2013. gada 10. septembrim). Sīkāka informācija: http://ec.europa.eu/youth/calls-for-proposals/calls-for-proposals_en.htm