Iznākusi rokasgrāmata „Viss par Youthpass”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir izdevusi rokasgrāmatu „Viss par Youthpass". Praktiski padomi un metodes, kā panākt labākos rezultātus, strādājot ar Youthpass”, kas ir SALTO rokasgrāmatas „Youthpass Unfolded” tulkojums latviešu valodā.

„Viss par Youthpass” ir apskatītas divas tēmas:

  • Youthpass process tā dažādajos posmos;
  • dažādas metodes un instrumenti, lai notiktu Youthpass process.

Rokasgrāmata ir domāta tiem, kuri virza jauniešu mācīšanās procesu „Jaunatne darbībā” projektos: mentoriem, jaunatnes darbiniekiem/līderiem, koučiem, apmācību vadītājiem.

Youthpass tika izveidota 2007. gadā kā programmas „Jaunatne darbībā” atzīšanas instruments. Kopš tās izveidošanas daudzi jaunatnes darbinieki un līderi ir attīstījuši vairākus veidus, kā atbalstīt jauniešus to mācīšanās procesā programmas ietvaros. Youthpass ir iedvesmojusi daudz cilvēku domāt un runāt par mācīšanās tēmu. Ko un kā jaunieši mācās programmā „Jaunatne darbībā”? Kā jaunatnes darbinieki var virzīt šo procesu? Kā mācīšanās var kļūt vēl atzītāka? Kā var dokumentēt iegūtās kompetences? Kā citi varētu redzēt šī brīnišķīgā darba rezultātus?

„Viss par Youthpass” apskata visus šos jautājumus un mēģina uz dažiem no tiem atbildēt. Īpaša vērība ir pievērsta dažādiem šķēršļiem, ar kuriem var sastapties jaunieši, runājot par mācīšanos. Šādā veidā Youthpass process kļūst pieejams ikvienam.
„Viss par Youthpass” ir SALTO Apmācību un sadarbības resursu centra un SALTO Iekļaušanas resursu centra kopīga publikācija, kas izdota sadarbībā ar Vācijas Nacionālo aģentūru „Jaunatne Eiropai”.
Rokasgrāmata ir pieejama elektroniski: http://ejuz.lv/vqh8r, kā arī drukātā versijā, sazinoties ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru (Liene Vītola, Ārvalstu finanšu instrumentu un citu programmu daļas projektu koordinatore, e-pasts: liene.vitola[at]jaunatne.gov.lv, tel.67356253).

Rokasgrāmatas tulkojums latviešu valodā sagatavots Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras īstenotās Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekta „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros. Projektu finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.