Izmaiņas projekta „Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) izveide Līvānos” aktivitātēs

Projekta „Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) izveide Līvānos ietvaros Līvānos tiks izveidots daudzfunkcionāls jauniešu centrs, kas nākotnē realizēs dažādus jauniešiem aktuālus pasākumus ārpus formālās un interešu izglītības, kā arī būs viens no galvenajiem jaunatnes politikas koordinētājiem novadā.

Šobrīd ir notikušas būtiskas izmaiņas projektā – finansiālu apsvērumu dēļ jaunatnes iniciatīvas centra rekonstrukcija un apkārtnes labiekārtošana ir pārcelta un tiks veikta ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6.1.1. aktivitātes projekta – „Līvānu novada pirmsskolas un interešu izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana” ietvaros. Pašlaik tiek gaidīti grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kuri regulē minētās darbības programmas aktivitātes.
2012.gada 18. septembrī noslēgtā vienošanās par projekta grozījumiem paredz, ka projekta „Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) izveide Līvānos” īstenošanas termiņš tiek pagarināts līdz 2013. gada 31. decembrim. Projekta ietvaros tiks nodrošināta JIC aprīkojuma un inventāra iegāde, kā arī segtas tehniskā projekta sagatavošanas izmaksas.
Projektā veiktās aktivitātes nodrošinās izveidoto hosteļa telpu, nelielas virtuvītes, apmācību telpas un spoguļzāles, trenažieru zāles, atpūtas telpu, dušu, WC, speciālistu kabinetu, dīdžeju un mūzikas aparatūras glabāšanas telpu, kā arī noliktavas telpu aprīkošanu. Bez tam tiks iegādāti arī hokeja laukuma borti un vārti, smilšu volejbola tīkls ar stiprinājumiem un robežlīnijām, strītbola grozi ar vairogiem, kā arī klinšu siena, kas tādā veidā radīs iespēju Līvānu novada bērniem un jauniešiem lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku arī ārpus Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra. JIC atradīsies Līvānos, Lāčplēša ielā 28 („Paspārnes” ēkā).
Projektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. Projekta kopējās plānotās izmaksas: 100 000 LVL, no kurām programmas līdzfinansējums sastāda 72,15 %, pašvaldības- 27,85%. 


Informāciju sagatavoja Līvānu novada domes Investīciju un projektu nodaļa. Tel.: +371 65307807