Izglītības un zinātnes ministrija izsludina pieteikšanos pieaugušo neformālās izglītības balvai

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izsludina 2018. gada pretendentu pietikšanos balvai “Saules laiva”, ko ik gadu piešķir labākajiem pieaugušo izglītotājiem.  

Pieteikties balvai  ir aicinātas izglītības iestādes vai organizācijas, kas darbojas neformālās pieaugušo izglītības jomā, nodrošinot nemainīgi kvalitatīvu mācību procesu un veicinot pieaugušo neformālās izglītības attīstību Latvijā. Pieteikumus var iesniegt arī pašvaldības domes priekšsēdētājs, pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājs un pieaugušo neformālās izglītības iestādes vadītājs (par savu vai citu pieaugušo izglītības iestādi).

Balvas pretendentu var izvirzīt arī mācību dalībnieki, kas papildinājuši savas prasmes kādā no neformālās izglītības programmām, un vēlas izcelt augstvērtīgu pasniedzēju un izglītības iestādes darbu. Ja balvas pretendentu izvirza izglītības saņēmēji, ierosinājums jāparaksta vismaz desmit attiecīgās mācību grupas sastāvā reģistrētiem cilvēkiem.

Lai pieteiktu pretendentu pieaugušo neformālās izglītības balvai, jāraksta pieteikums brīvā formā. Saņemtos pieteikumus izvērtēs un balvas saņēmēju noteiks IZM apstiprināta žūrija -- pieaugušo izglītības jomas atzīti profesionāļi.

Žūrija izskatīs ierosinājumus, kurā ietverta šāda informācija:
1.    Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, dibināšanas gads;
2.    Pretendenta vadītājs (vārds, uzvārds), kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, e-pasts, tālruņa numurs);
3.    Pretendenta darbības mērķis pieaugušo neformālajā izglītībā;
4.    Pretendenta darba pieredzes pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanā apraksts;  pretendenta īstenotās pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums, īstenošanas laiks un dalībnieku skaits (cik uzsākuši un cik pabeiguši izglītības programmu apguvi) pēdējo trīs gadu laikā;
5.    Pretendenta lielākie sasniegumi pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanā pēdējā gada laikā;
6.    Pretendenta nozīmīgākie sadarbības partneri, to loma pieaugušo neformālās izglītības īstenošanā;
7.    Pretendenta iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts;
8.    Pretendenta ilgtspējīgas darbības nodrošināšanas stratēģija.

Vērtēšanas kritēriji atrodami ierosinājuma izvērtēšanas anketā.

 

Pieteikums jāsūta rakstveidā uz adresi:
Pieaugušo neformālās izglītības balva,
Izglītības un zinātnes ministrija -
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050, Latvija,

vai arī, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz elektroniskā pasta adresi pasts@izm.gov.lv.

Pieaugušo izglītības balvas pieteikumu iesniegšanas termiņš – 1.decembris.

Pieaugušo neformālās izglītības ceļojošā balva ir latviešu tēlnieka Aivara Gulbja veidota bronzas skulptūra “Saules laiva”, kurā atveidots poētisks folklorā sastopamais saules laivas tēls, simbolizējot atjaunotni un attīstību. Balva ir dibināta, lai akcentētu pieaugušo izglītības nozīmīgumu un izsacītu atzinību gada labākajam pieaugušo neformālās izglītības sniedzējam par nozīmīgu ieguldījumu izglītības procesa veicināšanā.  

Balvas pasniegšana notiks 2018.gada decembrī.

Pieaugušo neformālās izglītības balva  tiek piešķirta Izglītības un zinātnes ministrijas Erasmus+ projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja:
Daina Jāņkalne,
IZM Erasmus+ projekta
"EPALE Nacionālais atbalsta dienests”
komunikācijas koordinatore
daina.jankalne@izm.gov.lv; 67047862