Izdotas ilgtspējas vadlīnijas jauniešu projektu veidošanai!

Trīs organizāciju - biedrības "homo ecos:", International Young Naturefriends un Eiropas Pasaules kristīgo studentu federācijas - sadarbības rezultātā tapusi rokasgrāmata "Green Toolbox" un tās tulkojums latviešu valodā, kas veidota jauniešu projektu veidotājiem un īstenotājiem.

"Green Toolbox" (angļu valodā) un "Zaļo darbarīku kaste" (latviešu valodā) ir veidota kā palīgs tiem, kas ikdienā strādā ar jauniešu projektiem un jauniešu organizācijām, bet noderēs ikvienam, kurš grib vairāk uzzināt un iemācīties par ilgtspējīgu pasākumu un aktivitāšu veidošanu. Rokasgrāmatā apkopoti praktiski padomi un ieteikumi, interesanti fakti, kā arī idejas un piemēri, kā iltgspējas principus savā ikdienas darbā īsteno organizācijas visā Eiropā!
 
"Green Toolbox" iekļautas sadaļas par zaļāku biroju, ilgtspējīgu pārvietošanos, videi un cilvēkam draudzīgu pārtiku, kā arī aplūkotas citas tēmas, kas cieši saistītas ar projektu sagatavošanu un īstenošanu.

"Zaļo darbarīku kaste" latviešu valodā pieejama: http://www.homoecos.lv/lv/es-iesakam/izdotas-ilgtspejas-vadlinijas-jauni...

Ja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā un publikācijā norādīta saite uz citu iestāžu vai privātpersonu mājaslapām, kontiem vai vietnēm, par attiecīgajos informācijas resursos ievietoto informāciju Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra neatbild.