Īstenots iniciatīvas projekts "Rotaļlieta manam tuvajam"

Apmācību cikla “Šķeļot viļņus” ietvaros, sadarbībā ar NVO “Nākotnes Tilts” tika īstenots iniciatīvas projekts “Rotaļlieta manam tuvajam”, kurā 10 ieslodzītie jaunieši vecumā no 18-30 gadiem, kuru atlikušais ieslodzījuma laiks ir mazāks par 2 gadiem, no pieejamajiem koka materiāliem un instrumentiem veidoja rotaļlietas saviem tuvajiem – saviem bērniem, brālēniem, māsīcām, draugu bērniem, bērnu nama bērniem u.c. 

Šī iniciatīvu projekta ietvaros tika izveidotas vairāk kā 10 dažādas rotaļlietas un spēļu komplekti (puzles, koka kubiciņi u.c.), kur paši dalībnieki ielika savu dvēseli un prieku to radīšanā.

Projekta laikā varēja novērot ar cik lielu interesi un aizrautību viņi taisīja rotaļlietas saviem tuvajiem.

"Projekts īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros"

 

Vairāk informācijas:
Aivis Šibajevs;
Biedrības „Nākotnes Tilts” valdes priekšsēdētājs;
aivis.sibajevs[at]icloud.com