Īsteno projektu "Go and Return" (Ej un atgriezies)

Nodibinājums "Fonds Sabiedrībai" ar Eiropas Savienības programmas "Jaunatne darbībā" finansiālo atbalstu, sadarbībā ar partneriem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā ir sācis īstenot projektu "Go and Return" (Ej un atgriezies). Projekta mērķis ir vērst Baltijas valstu iedzīvotāju, it īpaši jauniešu uzmanību uz aizvien aktuālāko jauniešu emigrācijas no Baltijas valstīm problēmu. Konkrētāk - meklēt līdzekļus un iespējas jaunu izglītotu profesionāļu reemigrācijas veicināšanai atpakaļ uz Baltijas valstīm pēc izglītības iegūšanas ārzemēs.

Projekta tiešajā realizācijā tiks iesaistīti 36 jaunieši no Baltijas valstīm. Iepazīstoties ar reālo situāciju un izstrādātajiem likumiem, šie jaunieši meklēs veidus, kā kreatīvi uzrunāt emigrējušos jauniešus un izstrādāt reālus ierosinājumus, balstītus uz pašu jauno cilvēku viedokļiem un nepieciešamībām par pasākumiem, kas Baltijas valstīs būtu veicami, lai motivētu jauno speciālistu reemigrāciju.

Projekta ietvaros jauniešu darba grupām no Baltijas valstīm būs iespēja tikties ar veiksmīgiem uzņēmējiem, politiķiem un speciālistiem, piedalīties atvērtā paneļdiskusijā par reemigrācijas pasākumu efektivitāti un to uzlabošanu, kā arī Ziemassvētku "Mājās atgriešanās ballītē" veidot jauno Baltijas valstu speciālistu tīklu.

"Fonds Sabiedrībai" aicina jauniešus līdz 30 gadu vecumam, kuri ir ieguvuši izglītību vai cita veida starptautisku pieredzi ārzemēs, bet tomēr nolēmuši atgriezties atpakaļ Latvijā, piedalīties projekta realizēšanā, aktīvi iesaistoties darba grupas aktivitātēs! Seko līdzi jaunumiem mūsu Facebook lapā: https://www.facebook.com/pages/Go-and-Return/506021139409808

Projekta partneri:
1. Charity Factors (LV) www.labdaribasfaktors.lv
2. Eesti People to People (EE) www.ptpest.ee
3. Vilnius Educational Information Center (LT) www.studinfo.lt
4. Art studi "Joy" (EE) www.joy.ee
5. Institute of Management and Psychology (LT) www.vipinstitutas.lt

Ja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā un publikācijā norādīta saite uz citu iestāžu vai privātpersonu mājaslapām, kontiem vai vietnēm, par attiecīgajos informācijas resursos ievietoto informāciju Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra neatbild.